1. 1.
  büyük krallıkların kendilerini yerel liderlerin komutasındaki küçük şehir devletlerine bırakması feodalite(derebeylik) denir.
  orta cag avrupasında görülmüş bir yonetım şeklidir. Devletlerin birliği yoktur. Çünkü ülke değişik siyasal birimlere (bölgelere) ayrılmıştır. Böylesi bir rejimde siyasal birimler arasında birliğin sağlanması oldukça zordur Dolayısıyla merkezi otorite zayıftır.

  yöneten ile yönetilen arası ilişkiler oldukça kopuktur. genellikle halk; soylular, serfler, burjuvalar, askerler, rahipler, şeklinde çeşitli sömürü düzenlerine ayrılarak sömürülür. istanbulun fethi ile top mekanizması derebeyliklerin artık surların arkasında saklanamayacağını göstermiş ve bu tarihten sonra şehir devletleri yerini merkezi krallıklara bırakmıştır. italya merkezi idaresini ve toprak bütünlüğünü en son sağlayan devlettir.
  -1 ... zero95
 2. 2.
  (bkz: feodalite) toprağa bağlı kölelik.
  ... okuma lambasi
 3. 3.
  aynı zamanda bir üretim biçimidir. orta çağ toplumlarında görülür. geri kalmıştır, bağnazdır, kullanılması tehlikelidir. modern üretim biçimi için ;

  (bkz: kapitalizm)
  1 ... s o s
 4. 4.
  kavimler göçünün bir sonucudur.
  1 ... sonra degistiririm nasilsa
 5. 5.
  (bkz: anadolu beylikleri)
  ... selia
 6. 6.
  Öyle ya da böyle tüm dünyada, farklı dönemlerde de olsa görülmüş yönetim biçimi.

  antik yunan, göktürk devleti'nin yıkılışından sonrabatı türkistan, meiji restorasyonu öncesi japonya, kubilay hanlığı öncesinde çin, babür imparatorluğu öncesinde hindistan... gider de gider.
  1 -1 ... sadaeke