1. 1.
  parkorman
  -4 ... frijit jones
 2. 2.
  kurtdereli mehmet pehlivan, adalı halil, koca yusuf gibi dünyaya nam salmış pehlivanları yetiştiren coğrafya.
  2 ... aabi
 3. 3.
  osmanlı devletinin varlığına son verdiği karamanoğulları beyliğinin nüfusunun 15. yy da sürüldüğü bugünkü bulgaristan'ın kuzeydoğusuna verilen ad .

  halen nüfusunun %70'i türk tür .

  şumnu , razgrad ve silistra şehirlerini kapsar .

  deniz seviyesinden oldukça yüksektir .

  verimli yaylalara ve sık meşe ormanlarına sahiptir .

  bu bölgede yaşayan türklerin geçim kaynağı genelde tarım ve hayvancılıktır .

  1989 olaylarında ilk ayaklanan bölgedir .
  2 -1 ... coutcin
 4. 4.
  teleorman'dır romencede.
  1 ... pax romana
 5. 5.
  insanlar coğrafi bölgeler için bazen çok güzel isimler bulabiliyorlar. deliorman da öyle şiir gibi bir sözcük...

  (bkz: anam beni kara ormanlardan getirmiş asfalt kente)
  ... kargabeyaz
 6. 6.
  memleketimdir. gerçekten insanları çok sevecen ve şaşırtıcı bir şekilde bir o kadar da psikopattır.
  1 ... vajin aga
 7. 7.
  bulgaristan'ın kuzeyinde ve romanya'nın güneyinde bulunan yerdir. nüfüsu çoğunlukla türk'tür.

  ayrıcana, dedemin dedesinin, anadoluya göç etmeden önceki vatanıdır.

  edit: http://en.wikipedia.org/wiki/Ludogorie
  http://tr.wikipedia.org/wiki/Deliorman
  1 ... cherry no kokimiyoi
 8. 8.
  eski adı, eski derken çok çok eski adı (bkz: ağaçdenizi) olan balkanlardaki türk memleketlerinden biri. bugün bulgaristan sınırı içerisindedir.
  1 ... ruznamce
 9. 9.
  bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki razgrad, silistre ve şumnu illerinin tamamını eskicuma, rusçuk ve hacıoğlupazarcık illerinin ise bir kısmını içine alan yöredir, osmanlılardan önce bölgede kıpçaklar, peçenekler, protobulgarlar (slavlaşmamış türk bulgarları) gibi türk boyları yaşamaktayken, anadoludan horasan erenleri ve türkmenler (özellikle çepniler) bu bölgeye yerleşip buradaki yerli türk kavimleriyle karışmışlar ve burada türklüğün temelini atmışlardır, osmanlının fethinden sonra da bölgeye yoğun türkmen iskanı yapılmıştır. nihayetinde farklı dönemlerde buraya yerleşen tüm türk boyları tamamen birbiriyle karışmış ve deliorman türkleri denilen toplumu oluşturmuşlardır. bölgede yaşanan en önemli tarihi olay şeyh bedreddin ayaklanması olmuştur, osmanlı devletindeki ilk dini nitelikli ayaklanma olan şeyh bedreddin isyanının merkezi deliormandır.

  bölgedeki illerde türklerin nüfusa oranı;

  razgrad : %50
  silistre : %38
  şumnu : %35
  eskicuma : %35
  rusçuk : %20
  hacıoğlupazarcık : %15
  1 ... tekyolkemalizm
 10. 10.
  (bkz: demir baba tekkesi)
  1 ... tekyolkemalizm