1. 1.
    azerbaycan'da bir rayon. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndedir.
    1 ... pipishik