1. 1.
  islam hukukunda Müslüman olmayan kişilerden can ve mal güvenliğini sağlama ve sosyal devlet sisteminden yararlanmak gibi devlet hizmetleinin bir karşılığı olarak alınan vergidir.Bu vergi adalet ilkesine dayanarak Müslüman kesimden alınan vergilerin bir karşılığıdır.(zekat gibi)
  2 -1 ... italiano
 2. 2.
  kafa vergisi.
  ... martyns
 3. 3.
  islam devletlerinde askerlik yapmayan gayrimuslimlerden askerlik karsiligi alinan vergidir.*
  2 ... errein
 4. 4.
  islam devletlerinde verilen hizmetler karşılığında, müslüman olmayan tebadan, yani zımmilerden, alınan, kişi başına vergiye verilen isimdir.
  1 ... emrullah
 5. 5.
  hoşgörü dini islamın, her inanca saygı duyuan asla ayrım yapmayan osmanlı' nın güzide bir uygulaması. öyle anlayışlı bir devlettir osmanlı işte.
  1 -1 ... bay bandini
 6. 6.
  cizyenin hikmeti konusunda hz. ali şöyle demiştir: "gayri müslimlerin cizye vermelerinin hikmeti; malları bizim mallarımız gibi, kanları bizim kanlarımız gibi olması içindir."
  cizye vererek hukuki anlamda müslümanlara denk duruma gelmişlerdir. bu yüzden bir müslüman kasten bir gayrimüslimi öldürse, kısas yapılırdı.
  bugüne bakıp islama laf atanlar, o çağda da bu çağda da böyle bir hukukun hakkını teslim edecek çapta ve vicdanda değildirler.
  ... gorunenkoyunistenmeyenkilavuzu
 7. 7.
  bazı salakların üzerinden osmanlı'ya saldırmaya çalıştığı vergi. hoşt ulan! gidin salyalarınızı başka yerde akıtın.
  1 -1 ... rolipe
 8. 8.
  osmanlı gibi islami devletlerin başka dinden olan insanlardan gasp ettiği para. bu parayı vermeyen hıristiyanlar katledilirdi.
  3 ... david addison
 9. 8.
  ışid'in de aldığı sözde vergi özde hırsızlık parası. nooldu ışid, köpek gibi öldürdüler. cennet yerine boklu analarının amına girdiler.
  ... david addison
 10. 10.
  sadece islama has değildir.

  Cizye islâmın ilk defa ihdas ettiği bir vergi değildir. Cizye eski çağlardan beri vardır. Yunanlılar, Milattan önce beşinci yüzyıl sıralarında Fenikeliler`in saldırılarından korunmak karşılığında küçük Asya sahillerinde yaşayan halklardan cizye almaktaydılar. Romalılar da hâkimiyetleri altına aldıkları kavimlerden cizye almışlardır. iranlılar da yine hâkimiyetleri altında bulunan reayadan cizye alırlardı.

  cizye ise islâm devleti bünyesinde yaşayan gayr-i müslim vatandaşların mükellef olan erkeklerinden can ve mallarını koruma bedeli olarak yılda bir defa alınan vergi. Buna cizye denilmesinin sebebi, zimmî denilen cizye yükümlüsünü ölümden koruduğu içindir. Bir islâm beldesinde yaşayan gayr-i müslim, islâma girerse cizyeden kurtulur. Kuran-ı Kerîm`de şöyle buyurulur:

  "Kendilerine kitap verilenlerden Allaha ve ahiret gününe inanmayan, Allahın ve Peygamberinin haram kıldığı şeyleri haram tanımayan, hak dinini din olarak kabul etmeyen kimselere, zelil ve hakîr olarak kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşınız. " (et-Tevbe, 9/29).
  1 -3 ... hislibiri