bugün

Belli başlı ürünler için kullanılan,ürünlerin kullanıcıya uygunluğu ve güvenirliliğini ifade eden uluslar arası kabul görmüş güvenirlik işaretidir. Özellikle en bilindik kullanım alanı basınçlı kaplar ve elektrikli materyallerdir.
Avrupa Birligi'nin bir sertifika isareti. Avrupa Ekonomik Bölgesi (EEA) dahilinde belirli ürünlerde zorunlu olan bir isarettir. Resmi bir acilimi yoktur, isaretin tasarimcisi Atrhur Eisenmenger'dir.
CE işareti, Avrupa Birliğinin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.

CE işareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. Ancak, CE işareti iliştirilebilmesi için bir kalite güvencesi sisteminin varlığını gerektiren ürün direktifleri için CE işareti ile kalite güvencesi kavramı bir noktada bir araya gelmiş olmaktadır. CE işareti, bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken, diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Bu işareti taşıması gereken, Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamı bir ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE işareti bulunması zorunludur.

daha ayrıntılı bilgi için : http://www.dtm.gov.tr/dts/ABTeknik/WEBCE.htm
seryumun simgesi.
lan bu ce işareti ne ola ki, ben bir tek cee eeee şeklinde bir işaret bilirim, bizim yeğene yapıyorum diyebilirsiniz. o nedenle aydınlatalım kitleleri;

http://www.dtm.gov.tr/dts/ABTeknik/Image2.gif
evde denemek isteyenler için
http://ec.europa.eu/enter...se/images/ce_mark_big.gif
ks. certificate of europe.
yeğenime soytarılık ederken kullandığım kelimedir ve onu güldürmenin en güzel yöntemi.
Fransızca Conformité Européenne'nin kısaltması. ingilizcesi European Conformity, Türkçesi ise tam kelime karşılığı olarak Avrupa Uygunluğu diye tercüme edilen ürün güvenliğine dair işaret. (bkz: CE işareti)Bütün ürün grupları için geçerli olmayıp belge veya sertifika da değildir.
Daha fazla bilgi için: http://www.CEnedir.org
(bkz: conformity europe)
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.