1. 1.
  c++ bilen yazarlardır.
  merak edilen yazarlardır.aramızda dernek kurup yardımlaşmada fikir alışverişinde bulunmalıyız.bu birliğe ulvi yere adınızı öle yazdırmanız için şu soruyu bilmeniz gereklidir;

  include <SFML/Graphics.hpp>
  20-30 satır bile yok kodlarda.bu ilk satırdaki kod da hata veriyo.
  BU KODU iŞARETLLEYiP DOSYA YOK ERROR DiYO ..SUCK FiLE OR DiCTiO.ÖÖLE ŞEYLE YAZIYA MESSAJDA.NASIL DÜZELTEBiLiRiM.cevaplayan olurs ne iyi olur...
  bu çok zor sorunu çözen kişi c++ de bende varım diyebilen kişidir...
  selam ve kod yazan kız hayalleri ile kalın hoşça kalın.
  not:cevaptan sonra bence deyin sonrasına liste olarak bu yazıyı editleyip adınızı listelerim belki.belkide ..ed..de..de.e..e.e.e
  -1 ... porno izlemeyen ergen
 2. 2.
  32 27 C:\Users\MO-MER~1\AppData\Local\Temp\BNZ.5baf5293528e4ae\Graphics.hpp [Error] SFML/Window.hpp: No such file or directory
  -1 ... porno izlemeyen ergen
 3. 3.
  demektir ki alet sfml/graphics.hpp isimli header file'ı bulamamış.. yani o file sistemde yok. bi yerlerden bulup yüklemek lazım..
  1 ... arbutus unedo
 4. 4.
  demektir ki alet sfml/graphics.hpp isimli header file'ı bulamamış.. yani o file sistemde yok. bi yerlerden bulup yüklemek lazım..
  1 ... arbutus unedo
 5. 5.
  parantezlerle kafayı bozmuş kişidir.
  ... yousef007
 6. 6.
  #include <SFML/Graphics.hpp>
  #include <time.h>
  using namespace sf;

  int N=30,M=20;
  int size=16;
  int w = size*N;
  int h = size*M;

  int dir,num=4;

  struct Snake
  { int x,y;} s[100];

  struct Fruct
  { int x,y;} f;

  void Tick()
  {
  for (int i=num;i>0;--i)
  {s[i].x=s[i-1].x;
  s[i].y=s[i-1].y;}

  if (dir==0) s[0].y+=1;
  if (dir==1) s[0].x-=1;
  if (dir==2) s[0].x+=1;
  if (dir==3) s[0].y-=1;

  if ((s[0].x==f.x) && (s[0].y==f.y))
  { num++;
  f.x=rand() % N;
  f.y=rand() % M; }

  if (s[0].x>N) s[0].x=0; if (s[0].x<0) s[0].x=N;
  if (s[0].y>M) s[0].y=0; if (s[0].y<0) s[0].y=M;

  for (int i=1;i<num;i++)
  if (s[0].x==s[i].x && s[0].y==s[i].y) num=i;
  }

  int main()
  {
  srand(time(0));

  RenderWindow window(VideoMode(w, h), "Snake Game!");

  Texture t1,t2;
  t1.loadFromFile("images/white.png");
  t2.loadFromFile("images/red.png");

  Sprite sprite1(t1);
  Sprite sprite2(t2);

  Clock clock;
  float timer=0, delay=0.1;

  f.x=10;
  f.y=10;

  while (window.isOpen())
  {
  float time = clock.getElapsedTime().asSeconds();
  clock.restart();
  timer+=time;

  Event e;
  while (window.pollEvent(e))
  {
  if (e.type == Event::Closed)
  window.close();
  }

  if (Keyboard::isKeyPressed(Keyboard::Left)) dir=1;
  if (Keyboard::isKeyPressed(Keyboard::Right)) dir=2;
  if (Keyboard::isKeyPressed(Keyboard::Up)) dir=3;
  if (Keyboard::isKeyPressed(Keyboard::Down)) dir=0;

  if (timer>delay) {timer=0; Tick();}

  ////// draw ///////
  window.clear();

  for (int i=0; i<N; i++)
  for (int j=0; j<M; j++)
  { sprite1.setPosition(i*size,j*size); window.draw(sprite1); }

  for (int i=0;i<num;i++)
  { sprite2.setPosition(s[i].x*size, s[i].y*size); window.draw(sprite2); }

  sprite2.setPosition(f.x*size, f.y*size); window.draw(sprite2);

  window.display();
  }

  return 0;
  }
  bu kodu alında yılan oynayın dev de...
  ... porno izlemeyen ergen