bugün

En az Bir sırp, yunan, rus, ermeni askeri kadar hoyrat ve acımasızdırlar. Tarihe 93 harbi olarak geçen 1877-1878 balkan savaşlarında balkanlardaki yüzbinlerce türkü katliam ve işkenceden geçirdiler. Doğulu hristiyanların şöhreti kötüdür.