bugün

Klostrofobinin sekanslarından biri olan su basması depreme yakalanma vb kaygıların bozulmuş halidir.
Rutubet * yapılan binanın bodrum katı duvarlarına su geçirmez yalıtım yapılmayışı yada en ucuza kaçılarak nemin zamanla sızmasıyla oluşan çiğ koku.
Rutubet kokulu Bodrum kat kukusu nasıl?
Konuyu nasıl başka yerlere çektik ama * *