bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  Faize yatırılan sermayeden dönem sonunda elde edilen faiz tutarının, sermayenin üzerine eklenip bir sonraki faiz hesabının bu yeni tutar üzerinden hesaplanmasıdır. Formulize edecek olursak
  Bileşik faiz C=a (1+t)n formülü ile hesaplanır.
  Formülde yer alan
  C:sermayenin dönem sonunda ulaşacağı miktarı
  a: sermayeyi
  t: faiz oranını
  n: süreyi göstermektedir.
  1 ... cell-im
 2. 2.
  Süre tarihine dek birikmiş faizlerin anaparaya eklenmesiyle elde edilen toplam üstünden ödenen faiz.
  ... italiano
 3. 3.
  yeni yasalarla artık piyasadan kalkan bütün kart magdurlarının canını yakan faiz sistemi.
  1 ... karpuzkabugu
 4. 4.
  Bir yatırımın, yatırım dönemi boyunca kazandığı faizin de yeni yatırım döneminde yatırıma tabi tutulması sonucu elde edilen getiriyi gösteren faizdir.
  kısaca faizin de faiz kazanmasıdır.
  1 ... gonulcelen
 5. 5.
  bileşik faiz, sermayeden elde edilen faizin yeniden sermayeye eklenerek, yeni faizin bu yeni tutardan hesapanmak yoluyla bulunduğu faizdir.
  ... yuri
 6. 6.
  TTK'da bazı ticari borç ilişkilerinde düzenlenmiştir. Normalde yasaktır.
  1 ... zenginoglu