1. 1.
  Anlam bakımından birbirine bağlı iki dizeden oluşmuş şiir parçası.
  1 ... italiano
 2. 2.
  (bkz: beyti)
  (bkz: serbest cagrisim)
  (bkz: sözlük yazarlarının acıkması)
  1 ... devedikeni
 3. 3.
  ikilik.

  ayrıca, divan edebiyatı'nda en çok kullanılan nazım biçimidir.
  2 ... yasak merve
 4. 4.
  arapça bir sözcüktür. sözlük anlamı ev demektir. divan edebiyatının temel nazım birimlerinden biridir.
  ... rastignac
 5. 5.
  devrik tümcelerden oluşan daha ziyade aruz ölçülü, uyaklı günümüz devrik cümle edebiyatının mazide kalan örneğidir. modern şiirde ölçü* uyak* pek aranmadığından iki satırlık ya da iki dizelik şiirlerle, karşılaştırılabilirler. *
  1 ... bostorgay
 6. 6.
  yılda bir kez kurban keser halkı alem yad içün
  ben senin her dem saat be saat kurbanınam *
  ... dize
 7. 7.
  anlam bakımından birbirine baglı iki dizeden oluşmuş şiir parçasıdır. divan edebiyatı nazım bıcımıdır.
  1 ... system 32
 8. 8.
  ev, oda, çadır anlamlarına gelen beyit edebiyat terimi olarak aynı vezinde iki mısradan oluşan nazım birimidir...
  ... maniachocuq
 9. 9.
  divan edebiyatı nazım birimidir *
  ... antropofobik
 10. 10.
  anlamca birbirini tamamlayan iki dizeden oluşan nazım birimi. anlam beyit içinde tamamlanır ve ikinci beyite geçmez. bu nedenle divan şiirinde yüzyıllar boyu beyit egemenliği hüküm sürmüştür.
  1 ... ilk jedi kiz