1. 1.
    birinin bir başkasına iğne ya da çuvaldız batırmasını sağlamak.
    ... hanniballectergozyasi