1. 1.
  künc-i mihnetde rakibâ beni tenha sanma
  kâr ger sende yatursa elemi bende yatur.
  ... farabi
 2. 2.
  Bagdat doğumlu asıl ismi Osman olan 16. yüzyıl divan şairi. Divan edebiyatında revaçta olan aşk, kahramanlık gibi konular üzerine yazmaktansa yaşadığı bölgelerin idari sistemlerinin meseleleri, toplumun sorunlu ve eksik noktaları, yanlış din anlayışı gibi konularda, eleştirel bir stilde yazmıştır. En önemli eseri Terkib-i Bend'dir
  ... farabi
 3. 3.
  rûhi-i bağdadî ismiyle de anılır.
  -1 ... yasak merve
 4. 4.
  bağdatlı ruhî, (?-1605) türk divan edebiyatı şairi. terkib-i bend'i ile ünlüdür.

  hayatı

  bağdat doğumlu olduğu bilinen şairin doğum tarihi bilinmemektedir. bağdat doğumlu olduğu için bağdatlı ruhî olarak anılmıştır. gerçek ismi osman'dır. babası osmanlı ordusunda bir askerdi, kendisi de sipahi olmuştur. dönemin önemli, ünlü isimleriyle arkadaşlık kurmuştur. çeşitli savaşlara katılmıştır. eleştirel tarzı ve yalın üslubu ile ünlenmiştir. toplumun sorunlarına ilişkin yazmayı tercih etmiştir. 1605 yılında şam'da öldüğü bilinmektedir.

  çalışmaları

  bağdatlı ruhi'nin en çok etkilendiği şair hiç kuşkusuz fuzuli'dir, fuzuli'nin oğlu fazlı ile de arkadaşlık kurmuştur. revaçta olan aşk, kahramanlık gibi konular üzerine yazmaktansa yaşadığı bölgelerin idari sistemlerinin meseleleri, toplumun sorunlu ve eksik noktaları, yanlış din anlayışı gibi konularda, eleştirel bir stilde yazmıştır.

  hiç kuşkusuz bağdatlı ruhi'nin en ünlü ve en önemli eseri terkib-i bend isimli manzumesidir. 17 bendlik bu ünlü manzumeye türk edebiyatının önemli isimleri (şeyh galip, ziya paşa gibi) nazireler yazmıştır.

  eserlerinden örnek:

  terkib-i bend'in birinci bendi

  sanmam bizi kim şîre-i engûr ile mestüz
  biz ehl-i harabâtdanuz mest-i elestüz

  ter-dâmen olanlar bizi alûde sanur lîk
  biz mâil-i bûs-i leb-i câm ü kef-i destüz

  sadrın gözedüb neyleyelim bezm-i cihânın
  pâyi hum-i meydir yirimüz bâde-perestüz

  mâil değiliz kimsenin âzârına ammâ
  hâtır-şiken-i zâhid-i peymâne şikestüz

  erbâb-i garez bizden ırağ olduğu yeğdir
  düşmez yare zirâ okumuz sâhib-i şeştüz

  bu âlem-i fânîde ne mîr ü ne gedâyuz
  alâlara alâlanuruz pest ile pestüz

  hem-kâse-i erbâb-ı dilüz arbedemiz yok
  mey-hânedeyüz gerçi velî ışk ile mestüz

  biz mest-i mey-i mey-kede-i âlem-i cânuz
  ser-halka-i cemiyyet-i peymâne-keşânuz
  bağdatlı ruhi türk edebiyatında da önemli bir yere sahiptir. *
  ... kuvass
 5. 5.
  fuzuli ile beraber komik bir anıları vardır;
  ruhi ile fuzuli bağdat sokaklarında dolaşmaktadır.başıboş birçok köpek görürler..ruhi fuzuli'nin mahlasını kastederek köpekleri göstermiş;
  'ne kadar da fuzuli' demiş
  fuzuli cevabı yapıştırmış;
  'bas kuyruğuna çıksın ruhi'
  1 ... kuvass