1. 1.
  tkp(ml) merkez komite üyesi baba erdoğan'ın* bir ajan tarafından sırtından vurularak öldürülmesinden sonra grup munzur'un bu şanlı devrimcinin anısına yaktığı ağıttır.

  sözlerini de yazayım tam olsun.

  bir ırmaktı o gürül gürül akan
  sevdası için bentleri yıkan
  vurgunlara demir perde yüreği

  baskınlardan geliyor
  munzur'un kızıllığını taşıyarak karadeniz'e
  ve şimdi mesken eylemiş dağların kayalıklarını
  taa yükseklerden gözetliyor avını kavga adamı

  sevdası bugün dillerde destan
  dağlarda açan çiçekte yaşar
  zindanlarda düşmanı yıkar

  halaylara sor, zindanlara sor, firarlara sor
  mor dağlarda ilke ilke açan kızıl güle sor

  bu dağlar bizim, bu sevda bizim
  dağ başlarında halaylar bizim
  ... faun