1. .
    birbiriyle türlü maddi manevi ilişkileri olan insanların oluşturduğu aşiretin lideri, önderi, başkanıdır.
    1 ... asiti kaçmış kola