1. 1.
  ingiltere kaynaklı bir hristiyan ekolüdür. anglikan kilisesine tabi bu ekol mensuplarına verilen isimdir. bu ekolde kilise , kral ve kraliçe tarafından yönetilir.
  1 ... white pages
 2. 2.
  ingiliz protestanlığıdır. katoliklikler protestanlık arasında ingilizlere özgü, orta bir mezhep anlayışıdır. papa ile araları olmadığından, vatikan'a bağlı değillerdir.
  1 ... joan baez
 3. 3.
  Katolik kadar ağır şartları ve ibadet şekli olmayan bir hristiyan mezhebidir.
  (bkz: Katolik)
  (bkz: Ortodoks)
  (bkz: Protestan) (Germany)
  (bkz: Anglikan)
  Bu mezhep maddenin iyonizer plazma hali gibidir. maddenin üç hali var sanıldığı gibi hristiyanlığın da üç mezhebi var diye bilinir. Taraftarları az olduğundan olsa gerek.
  ... demonic lexicographer