1. 1.
    Bir planı gerçekleştirmek için onun öncesinde kendine hatırlatıcı ayarlamaktır. Yaygın kullanımı sabah uyanabilmek için yapılır.

    Misal ben sabah 5 dakika ertelemeli üç alarm kuruyorum. ikincisi ilkinden 4 dakika sonra, üçüncüsü ikincisinden 4 dakika sonra. böylelikle ilkini ertelersem birer dakika arayla iki tane çalıyor. Bunları da ertelersem bu sefer birer dakika arayla peşpeşe üç alarm çalıyor. Bunlara da kalkmazsam zaten belamı kabullenmiş oluyorum.
    2 ... compliment