1. 1.
  2013 yılında kutlanacak bazı dillerde şu şekilde yazmaktadır:
  newroz, Noruz,
  nevruz, newruz,
  yeni yıl Navruz,
  Nowruz, Naurız
  Nooruz, Novruz,
  Navrez

  isimleri olan türk- kürt ve farsilerin

  özellikle kutladığı ilkbahar ı karşılama bayramıdır.

  (bkz: 21 mart 2013 pkk türkiye ateşkesi)

  apo nun o gün açıklayacağı barış başlangıcıdır.

  tek taraflı olacak bellidir.

  onlar için zafer olacaktır.

  ayrıntı için (bkz: the barz) takip.

  (bkz: ak parti de işler çok iyi)

  (bkz: ak parti nin başarısız olma ölçeği)
  3 -1 ... 34prometheus
 2. 2.
  (bkz: bağımsız kürt devleti/#18466008)
  (bkz: bağımsız kürt devleti/#18668669)
  (bkz: kürtler kürdistan a/#18453393)
  (bkz: kurt devleti kurulursa olacaklar/#18577254)
  (bkz: türkiye nin kürdistan ı ilhak etmesi/#18560654)

  (bkz: abdullah öcalan ın milletvekili olması/#18466768)
  (bkz: kamuoyu oluşturma/#18467003) öcalan'a yönelik
  (bkz: kamuoyu oluşturma/#18560147) öcalan'ın milletvekili olması

  (bkz: kamuoyu oluşturma/#18540893) suriye'ye yönelik
  (bkz: kamuoyu oluşturma/#18627040) suiiye'yi düşman yapmaya yönelik
  1 ... 34prometheus
 3. 3.
  akp-öcalan pazarlığının boyutlarına ilişkin fikir edinebileceğimiz bir gün olacak.

  terörist başının (istedikleri kadar imralı desinler) açıklamalarını bekliyorum.
  1 ... the barz
 4. 4.
  tüm türkiye dikkat kesildik apo' nun iki dudağı arasından çıkacak sözleri bekliyoruz.

  öyle aciz bir millet haline getirildik.
  4 ... sessizdeydi duymamisim
 5. 5.
  Nevruz nedir?
  Nevruz Bayramı ya da kısaca Nevruz; (Kürtçe: Newroz, Özbekçe: Navruz, Türkmence: Nowruz, Kazakça: Naurız, Kırgızca: Nooruz, Azerice: Novruz, Kırım Tatarcası: Navrez)
  Farslar, Kürtler, Zazalar, Azeriler, Anadolu Türkleri, Afganlar, Arnavutlar, Gürcüler, Türkmenler, Tacikler, Özbekler, Kırgızlar, Karakalpaklar, Kazaklar tarafından kutlanan geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanışı ve bahar bayramı
  Yazılı olarak ilk kez 2. yüzyılda Pers kaynaklarında adı geçen Nevruz, iran ve Bahai takvimlerine göre yılın ilk gününü temsil eder. Günümüz iran'ında, her ne kadar islami bir kökeni olmasa da bir şenlik olarak kutlanır. Bazı topluluklar bu bayramı 21 Mart'ta kutlarken, diğerleri Kuzey yarım kürede ilkbaharın başlamasını temsilen, 22 veya 23 Mart'ta kutlarlar. Aynı zamanda, Zerdüştlük, hem de Bahailer için de kutsal bir gündür ve tatil olarak kutlanır. Kürtlerde, Nevruz bayramının Kürt mitolojisindeki Demirci Kawa Efsanesi'ne dayandığına inanılır. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır.
  2010'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 3000 yıldan beri kutlanmakta olan Pers kökenli bu şenliği, Dünya Nevruz Bayramı ilan etmiştir. 28 Eylül - 2 Ekim 2009 arasında Abu Dhabi'de hükümetler arası toplanan Birleşmiş Milletler Manevi Kültür Mirası Koruma Kurulu, nevruzu Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi 'ne dahil etmiştir. 2010'dan başlayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 21 Mart'ı "Dünya Nevruz Bayramı" olarak kabul etmekte

  Kaynak: http://nevruz.nedir.com/#ixzz2Mrz0nSYL
  ... 34prometheus
 6. 6.
  Nevruz isim kökeni
  Kelimenin aslı eski Farsça'dan gelir: Yeni anlamındaki nava ve gün ışığı/gün anlamındaki r?za?h birleşerek oluşturmuşlardır. Anlamı "yeni gün/günışığı" dır ve günümüzün Farsçasında da hala aynı anlamda kullanılmaktadır. (nev: yeni + ruz: gün; anlamı "yeni gün")
  irani dillerdeki Gün anlamına gelen Ruz (Farsça), Roç (Beluçca), Roc (Zazaca), Roz (Soranice), ya da Roj (Kurmanci) sözcükleri Proto-iranicenin "Rauça"sından gelir. Bu da eski Hint-Avrupacanın manası Işık olan *Leuk- kelime köküne dayanmaktadır. Şu en eski şekilden Rusçadaki Luç, Almancadaki Licht, Yunancadaki Leukós, Latincedeki Lux, ingilizcedeki Light ve Ermenicedeki Luy da oluşmuşlar. Proto-Iranicede Rusçadaki gibi bir k > ç ses ertelemesi ortaya çıkmışdır ve ayrıca 'L' sesi 'R'ye dönüşmüştür.
  Eski irani dili olan Avesta dilinde Raôçah zamanında esasdan Işık demekti. Eski hint-ari dilindeyse (Bugünkü Kuzey Hindistanda varolan dil grubu) Roçiş kulanılmaktadır.
  Nevruz teriminin tarihte ilk yer aldığı kayıtlar, M.S. 2. yüzyıldaki Pers imparatorluğu kayıtlarıdır, ancak bundan çok daha öncesindeki (yaklaşık M.Ö. 648 ve 330 yılları arasında) Pers imparatorluğu altında yaşayan değişik milletlerin Pers Şahına Nevruz gününde hediyeler getirdiğine dair bilgiler mevcuttur.
  Nevruz diğer Türk devlet ve topluluklarında da kutlanılır. Bunlardan Azerbaycan'da Novruz, Kazakistan'da Navrız meyrami, Kırgızistan'da Nooruz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Mart dokuzu Kırım Türklerinde Navrez, Batı Trakya Türkleri'nde Mevris adları ile anılır.
  Farsça'da yazılışı Nouruz'dur. Türk kökenli bir devlet olan Kazakistan'da Navrız meyrami adı ile kutlanan Nevruz Arnavutluk'ta ise Sultan Nevruz olarak isimlendirilir.

  Kaynak: http://nevruz.nedir.com/#ixzz2Mrz4n0zR
  ... 34prometheus
 7. 7.
  Türklerde Nevruz
  Türklerin (Göktürklerin) Ergenekon'dan demirden dağı eritip çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil eder. Doğu Türkistan'dan Balkanlara kadar tüm Türk kavimleri ve toplulukları tarafından, M.Ö. 8. yüzyıldan günümüze kadar her yıl 21 Mart'ta kutlanır.
  Türkiye'de bir gelenek, Türk Cumhuriyetleri'nde ise resmi bayram olarak kutlanırken, 1995 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti tarafından Bayram olarak kabul edilen bir gün haline gelmiştir.
  Türk Takvimi'nde bir gün 12 bölüme ayrılır, her bölüme Çağ adı verilirdi. Bir çağ iki saat, dolayısıyla bir gün de 24 saattir. Herbir çağ ise sekiz Keh ten ibarettir. Yılbaşı olarak gece-gündüz eşitliğinin yaşandığı 21 Mart, Nevruz günü olarak kutlanır. Bu güne ve yeni yılın başladığı an'a Yılgayak denir.
  Oniki Hayvanlı Takvim ve Melikşah'ın Celali Takvimi'nde yılbaşı olarak belirlenen 21 mart, Divanü Lügati't-Türk'te de ilkbaharın gelişi olarak belirtilir. Türk edebiyatı ve musikisine de Nevruz; Nevruz-ı Asl, Nevruz-ı Arap, Nevruz-ı Bayati, Nevruz-ı Hicaz, Nevruz-ı Acem ve Nevruz-ı Seba olarak girmiştir. Tarihte pek çok devlet tarafından bayram ve gelenek olarak kutlanmıştır. Bunların başında Anadolu beylikleri, Eski Mısır, iran, Safavi, Sasani, Moğollar, Selçuklu ve Osmanlı gelir.
  Selçuklu ve Osmanlı'da milli bayram olarak kutlanan Nevruz, Nevruziye adlı şiirlere ve şenliklerle ziyafet verilerek kutlanırdı. Özel olarak hazırlanan Nevruziye adlı macun Osmanlı döneminden kalan bir kültür olarak bu gün hala Manisa'da 21 Mart'ta Mesir macunu şenlikleri yapılmaktadır. Alevi ve Bektaşiler arasında da kimi yorelerde eski takvime atfen Mart Dokuzu adi verilerek kutlanan Nevruz'da özel ayinler yapılırdı, yine Zerdüştler ve Yezidiler'de 21 Mart'ı bayram olarak kabul etmişlerdir.

  Kaynak: http://nevruz.nedir.com/#ixzz2MrzA63Hd
  ... 34prometheus
 8. 8.
  Kürtlerde Nevruz
  Birçok Kürt şair ve yazarın da eserlerinde yer alan Nevruz'u Kürtler 21, 22 ve 23 Mart'ta kutlarlar. Bu bayram ile Kürtler çoğunlukla şehir dışındaki bölgelerde ve açık alanlarda bir araya gelir ve gelmekte olan ilkbaharı kutlarlar. Kadınlar rengarenk elbiseler giyerler ve başlarına pullarla süslenmiş ışıltılı örtüler örterler. Topluluk büyük bir ateş yakar ve bu ateşin etrafında dans ederek ya da üstünden atlayarak büyük bir coşkuyla bu bayramı kutlarlar.
  Kürt yazar Musa Anter'e göre Nevruz aslında Kürtlerde ilk başlarda 31 Ağustosta kutlanıyordu ancak daha sonra Arap takviminin kabul edilmesiyle bu kutlamalar Mart ayına kaymıştır.

  Kaynak: http://nevruz.nedir.com/#ixzz2MrzGqLvb
  ... 34prometheus
 9. 9.
  yılın ilk ekinoksu.
  ... deli midir nedir
 10. 10.
  perşembedir.
  ... 1in9999