bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  kan gruplarına, renklere ve vücut yapılarındaki özelliklerine dayanan bir kavramdır. tanımdan yola çıkacak olursak, bu kavramın insanlığın bugünkü aşamasında milletin yerini almasına olanak yoktur. binlerce yıldan beri yeryüzündeki insanlar savaşlar, göçler, ticaret, kültür alışerişi gibi nedenlerle birbirine karışmış ve kaynaşmışlardır.
  3 ... atipik
 2. 2.
  insan oğlunun ortaya çıkışından sonra, artan nüfus ile ayrılan farklı grupların zaman içerisinde birbirlerindnen ayrışarak edindikleri, çeşitli fiziksel ve karakteristik özellikler bütünüdür. tarih sahnesince yenilenir, değişir, farklılaşarak tekrar doğar.

  başlı başına millet kavramı ile örtüşemez. bazı milletlerde ırk bağı bulunmamakla birlikte, aralarında ırki anlamda bağ olan milletlerde mevcuttur. bu bağ ise dil, din, tarih, kültür vb öğeler gibi millet kavramında bir ayaktır.

  not: bu entry i kötü oylayan arkadaşlara selam ediyorum. ırki anlamda kendini bir yere koyamayan insan her ırk kelimesi gördüğünde saldırırmı .. pes..
  4 -1 ... anti
 3. 3.
  arapça basbayağı damar anlamına gelen bu kelime yerine niyazi berkes cins kelimesini önermiştir.
  1 ... demolay
 4. 4.
  zaman içinde toplumlar kaynaştığı veya biraz abez bir tabirle melezleştiği için saf kalmayan olgu.
  -2 ... dekadans
 5. 5.
  homojen ırk yoktur, var diyen enayi dümbeleğidir...
  2 ... demolay
 6. 6.
  kafatası ölçüsünün sosyobiyolojik açıklamasıdır. onun dışında bir bok ifade etmemektedir.
  1 ... siklopentanoperhidrofenantren
 7. 7.
  en teklikelisinin insan irki oldugu, canli kategorilendirme seysi. olum adamlar potansiyel katiller daha ne.
  1 ... revolter00
 8. 8.
  ırk, insanın kendine yakışanı giymesidir.
  2 -1 ... 0532
 9. 9.
  iç güdüyle yaşayan, düşünme kapasiteleri olmayan canlıların davranısları ve kalitelerinin belirlenme kriteridir. yani hayvanlar için cok önemli bir olgudur. Hangi hayvanın ne gibi karakteristik özellikler göstereceği ırkına bağıdır.
  ... maktul
 10. 10.
  ing. biktirmak, irrite etmek, canini sikmak.
  ... dancing in the moonlight