1. 1.
  islam inancını temelleri olan konuları akaid kitabında yazmış olan kıymetli şahsiyet. bayrak yayınlarından 2001 yılında yayınlanmıştır.

  kitabın içeriğinde yayınlanan konulardan bazıları:

  -islam ın varlık anlayışı

  -islam da kainat gerçeği

  -islam da bilgi görüşü

  -amel imandan bir cüz müdür?

  -allah ın sıfatları

  -istitaat

  -miraç ne şekilde vuku bulmuştur?

  -içtihat ve taklit
  1 ... imper