1. .
    ferdin bir şeye gücünün yetmesi, sebeplerin, azaların salim olmasıyla mümkün olandır.

    ehl i sünnet itikadına göre kuların fiillerini allah yaratır. mutezile ye göre ise kul fiillerini kendisi yaratır.
    ... imper