bugün

sevdiği entry'ler

kıblenin tam tersine dönmekte kıbleye dönmektir

Küçükken verdiğim fetva.

Dünya yuvarlak ya hani. Hoop aşağıdan turlayıp yine kabe ye ulaşıyor yönün.

Sanırım biz en yakın mesafeye göre ayarlıyoruz. Peki ya tam simetriğinde isek ve iki taraftan da eşit mesafedeysek?

kızların artık fahişeden farksız giyinmemesi

insanların değerini kıyafetleriyle ölçüyorsanız sizin o değer algınıza okkalı bir şekilde tüküreyim o zaman ben.

Kadınlar günümüzde, tarihlerinde hiç olmadıkları kadar değerli, özgür ve birer birey. Bu ahlakçılık baskılarınızı tek tek yıkacağız. Kadının özgürlüğünün hatta cinsiyet fark etmeksizin bireyin özgürlüğünün önünde duramayacaksanız.

Ben istediğimi giyeceğimi ve bu senin zerre umrumda olmayacak. Aynı toplumda yaşayan iki birey olarak saygımızı gösterip birbirimizin yanından geçip gideceğiz, zararsız bir şekilde.

return nicki alanlarda patlama olması

Sadece return mu anasını satıyım. The rise of kerkenez bile var. Bu adam bi de akp’li, yani uzaktan yakından ideolojimle alakası yok. işte buna bi sigara yakarım ben.

akp li ordu ulubey ilçe başkanının nutuk tweeti

Nutuk okuyanlara 15 temmuzda bayağı bi muhtaçtınız o yüzden fazla boş yapma akpli. Bir de göklerde Siha uçuruyorlarmış, hele yalana bi bak sen heleeeee.. barda kafayı çekenlerin tırnağı olamazsınız siz din simsarları..

Edit: tweeti silmiş galiba. Geri vites yapacağın yere ne diye algı operasyonu yapıyorsun be adam. Dönmeyin bir günde ya.. insan gerçekten hayret ediyor..

yaran bir derdim var diyalogları

görsel

allah var olm

Hmm..

görsel

sözlükteki kürtçü faşistin türk nefreti

Sen adamın annesinin etnik kökenini sözlükte 7/24 göm sonra insanlık bekle. Irkçılığa karşı TC vatandaşı olarak bu linç girişimine destek vermiyorum. Kardeşim bu ülke bizim; kürdüyle, türküyle, lazıyla, bendeniz çerkeziyle, yörüklerle, Türkmenlerle ve daha sayamadığım bir sürü etnik köken ile…

Bence insan olalım gerisi gelir, hiç merak etmeyin.

solculuk

Bilal’e anlatır gibi anlatalım bu fikri.

Bakın sayın şeyine koyduklarım, solculuk sizin zannettiğiniz gibi öyle berbat bir ideoloji değildir.

Solculuk, her insanın eşit olduğunu savunan ve işçi sınıfını yücelten akabinde de özel mülkiyeti tamamen reddeden bir düşüncedir. Kapitalizmi reddetmek, emperyalizme karşı olmak da beraberinde gelir.

Geniş tanım:

--spoiler--
Solculuk, var olan sosyal hiyerarşiyi kaldırmak isteyen ve zenginliğin eşit dağılımını destekleyen politik hareketlere karşılık gelen terimdir. Emek-sermaye çelişkisinde emekten taraftır. insan merkezlidir, odağına din, ırk, milliyet, cinsiyet vb. kavramlar yerine insanı alır. Burada kastedilen istisnasız tüm insanlardır.

Solculuk kavramı ilk olarak, Fransız Devrimi sonrasında kurulan meclisteki oturma düzeninden esinlenilerek oluşturulmuştur.

Sol ile özdeşleştirilen ideolojiler Marksizm, sosyalizm, sosyal demokrasi, sol liberteryenizm, sosyal liberalizm, sendikacılık, ilerlemecilik, otonomculuk ve anarşizmin birçok biçimidir.
--spoiler--

Solun çeşitleri:

--spoiler--
Sol anlayışı farklı ülkelerde ve oluşumlarda farklı anlamlara gelebilir. Birçok solcu grubun çok az ve ortak hiçbir noktaya sahip olmadığı bilinmelidir. Mesela Birleşik Krallık'taki işçi Partisi -Birleşik Krallık'ta sol bu partiyle özdeşleşmiştir- çoğunlukla küresel kapitalizmi savunmaktadır ve dünyadaki en kapitalist ekonomilerden birini meydana getirmiştir. Diğer bir uç örnek ise Zimbabve'de sol ile özdeşleştirilen Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Vatanseverler Cephesi'dir; dünyadaki en sosyalist ekonomilerden birini gerçekleştirmiştir.

Zimbabve, Küba veya Kuzey Kore gibi ülkelerdeki sol, marksizm-Leninizm veya komünizm amacı taşıyan sosyalizmin farklı biçimleriyle eşleştirilebilir; bunlar Stalinizm, Maoizm ve Afrika sosyalizmi içerebilir. Bu ülkelerde sol, bazıları çok fazla veya çok az oranda dile getirilmiş teoriler veya uygulamalar da dahil olmak üzere devlet veya toplum sahipliğinde çeşitli ekonomik ve siyasal uygulamalara ve mal ile hizmetlerin üretim ve dağıtım kanallarının yönetimine inanmaktadır.

Fransa, Hindistan veya Brezilya gibi ülkelerde sol, demokratik sosyalist veya sosyal demokrat politikalar için mücadele etmektedir. Modern sosyal demokrasi hem sosyalist hem de kapitalist uygulamalar içeren demokratik bir refah devletinin oluşumunu savunmaktadır. Sosyal demokratlar kapitalist piyasa sistemi içinde gördükleri haksızlıkları ortadan kaldıracak veya iyileştirecek program ve yapıların yaratılmasını ve devleti düzenleyerek kapitalizmi demokratik yöntemlerle değiştirmeyi amaçlamaktadır.

Çevrecilik, feminizm, küreselleşme karşıtlığı, işçi sendikaları gücü ve birçok başka ideoloji bu ülkelerde bazen sol ile eşleştirilmektedir. Japonya, Danimarka, Şili veya ABD gibi ülkelerde sol çoğunlukla açıkça serbest pazar kapitalist politikaları takip etmekte ve değişen farklı devlet harcamaları uygulamaktadır.

Sol, Türkiye, Hindistan ve Orta Doğu'da görüleceği üzere genellikle sekülerdir. Fakat "özgür teoloji" ile sosyal adalete odaklanmış bazı Katolik ülkelerde ve kimi Protestan toplumlarda "Hristiyan sosyalizm" düşüncesi hakimdir. ABD'de, dini ve sol-kanat kimi zaman beraber çalışır, örneğin ABD insan Hakları Hareketi solcu olmakla beraber dini sebeplerle kürtaja karşı çıkar.

Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu, Katalonya ve Suriye Kürdistanı gibi oluşumlarda sol, anarşist komünizm, sendikalizm veya sosyalizm ile anarşizmin farklı biçimleri için mücadele vermektedir. Anarşistler belli bir devlet otoritesi ve sahipliğin nedeni olan mülk sisteminin ortadan kaldırılmasının daha iyi bir toplum için tek yol olduğunu savunurlar.

Sol görüşün milliyetçiliğe karşı olmayan varyasyonları da vardır. Marksizmin enternasyonalist doktrinine karşın ulusalcı-milliyetçi fikirlerin benimsendiği ve temelinde "millet" kavramının bulunduğu sol görüşler tarih boyunca görülmüştür ve günümüzde de bulunmaktadır. Venezuela'da hâlen uygulanmakta olan Bolivarcılık örnek verilebilir. Milliyetçiliğin ve solculuğun birbirini tamamlayan iki unsur olduğunu belirten bir Türkçü olan Mirsaid Sultangaliyev'in ulusal komünizm doktrini vardır.
--spoiler--

Kelimenin kökeni:

--spoiler--
Siyasal kökeni;

Sol siyaset kavramının kökeni Fransız ihtilali dönemine dayanır. ihtilal sonrası kurulan parlamentoda özgürlüklerin destekçisi olan halkçılar genellikle başkan koltuğunun solunda oturmaktaydılar. Değişimlere karşı çıkmakta olan zenginler, burjuva kişiler ise sağda otururlardı. Bugün Fransız parlamentosunda bu gelenek hala devam etmektedir.

Mistik kökeni;

Politikadaki sol kavramının dindeki sol kavramı ile alakası yoktur. Batı okültizminde ilk kez Helena Blavatsky (1831 - 1891) tarafından "ahlaksız" dinleri tanımlamak amacıyla kullanılmıştır. Dinlerde kötü, pis, ahlaksız kabul edilen şeyler sol taraf ile özdeşleştirilmiştir. Latince kökenli sinister (kötü) kelimesinin diğer anlamları, "sol" ve "şanssız"dır. Yine ibranicede "smowl" (sol) kelimesi aynı zamanda "karanlık" anlamına gelir.

Karşılıklı etkileşim;

Sol kavramının dinlerdeki bu anlamı politikaya da ister istemez etki etmiş, bilinçli veya bilinçsiz olarak sol kavramı zaman zaman "din dışı olma" ile özdeşleştirilmiştir.
--spoiler--

Tarihçe:

--spoiler--
ikinci Enternasyonal'den Zimmerwald Konferansı'na kadar;

18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar "Eski Sol" sosyal sınıflar arası farklılıkların bir toplumun doğasını belirlediğini iddia etmiştir.

Modern sosyalist hareket ise büyük oranda 19. yüzyıl sonundaki işçi sınıfı hareketinden kaynaklandı. Bu süreçte, sosyalizm terimi, kapitalizm ve özel mülkiyet karşıtı konumda Avrupalı toplum eleştirmenleri tarafından ilk kez kullanıldı. Modern sosyalist hareketin kurulması ve bir bütün haline gelmesine yardım eden Karl Marx, sosyalizmin sınıf mücadelesi ve proleter devrimi ile gerçekleşebileceğini yazmıştır.[1] Marksizmin sosyalizmin birçok yorumu üzerinde devam eden bir etkisi vardır.

Marx ve Engels'in fikirleri taraftar buldukça özellikle Orta Avrupa'da , sosyalistler uluslararası yapıda bir birlik kurma arayışına girdiler. 1889'da, 1789 Fransız Devrimi'nin 100. yılında, yaklaşık 300 işçi ve sosyalist örgütünü temsilen 20 ülkeden 384 delege ile ikinci Enternasyonal kuruldu.[2] Bu yapı "Sosyalist Enternasyonal" olarak tanımlandı ve Engels 1893'teki Üçüncü Kongre'de Onursal Başkan olarak seçildi.

1914'te I. Dünya Savaşı başladığında birçok Avrupalı sosyalist lider kendi hükümetlerinin savaş hedeflerini destekledi. Birleşik Krallık, Fransa, Belçika ve Almanya'daki sosyal demokrat partiler enternasyonalizm ve dayanışma için verdikleri sözlere rağmen devletlerinin savaş zamanı askeri ve ekonomik planlarına destek verdi.

Lenin ise savaşı emperyalist bir çatışma olarak tanımladı ve dünya çapında bir proleter devrim için bu şansı kullanma çağrısı yaptı. ikinci Enternasyonal savaş sırasında dağılırken, Lenin, Troçki, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg gibi Marksistlerden oluşan küçük bir grup Eylül 1915'te isviçre'de Zimmerwald Konferansı'nda bir araya geldi.

Sosyalistler Rusya'da Yönetimi Ele Geçiriyor Düzenle
1917 Ekim Devrimi, bir tarafta büyük "K" harfiyle tanımlanan Komünistlerle diğer tarafta anarko-komünistler ve sosyal demokratlar gibi diğer komünist ve sosyalist eğilimler arasında kalıcı ideolojik ayrıma neden olmuştur. Sovyetler Birliği'ndeki Sol Muhalefet, sadece Sri Lanka'da çoğunluğu elde edebilmiş olan Troçkizme neden olmuş ve o da izole edilmiş ve pro-Moskova kanat partiden tasfiye edilmiştir.

1922'de Komünist Enternasyonal dördüncü kongresinde, kendi kapitalist sınıflarının savaş için çabalarını destekleyerek işçi sınıfını aldattıkları için eleştirdikleri liderlerine dönük olarak yaptıkları eleştiri saklı kalmak üzere, komünistlerin sosyal demokratlarla işbirliği yapmasını öneren Birleşik Cephe politikası doğrultusunda bir karar aldı. Onlar açısından, öncelikle sosyal demokratların devrimden kaynaklanan konumsuzluğunu ve daha sonra, Komünist Partilerin genişleyen otoriterliğini gösteriyordu. Ancak bu durum Büyük Britanya Komünist Partisi'nin işçi Partisi'ne katılmasıyla tersine dönmüş oldu.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra;

1960'larda Yeni Sol görüşü ırkçılık karşıtlığı, feminizm, çevrecilik ve LGBT hakları üzerine inşa edilen Yeni Toplumsal Hareketleri de içine alan kültürel politikalarda eşitlikçi bir yaklaşımı içerecek şekilde daraltıldı. Eski Sol yapılar[3] tarafından "kimlik politikaları" olarak adlandırılan bu dönüş, yeni muhafazakarlığın, neoliberalizmin ve yeşillerin kurucu unsurları arasında solcu ögeler olarak yer aldığı için ve esas sorun olarak toplumun sınıf yapısına odaklanmak üzere diğer başarısızlıklarla beraber kısmen sorumlu tutularak eleştirilmişti.

20.yüzyılın son çeyreği içerisinde artan ev sorunu ve tüketim malzemeleri kıtlığı, örgütlenme ve konuşma ile ilgili en temel insan haklarının eksikliği ile beraber yaşandığı Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku'nda büyük krizler süreci yaşanınca her geçen gün daha çok sayıda komünist partilerinden kopmaya başladı. 1989 ve 1991 yılları arasında Komünist parti iktidarlarının Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'da hızlı çöküşü ile sosyalizmin Sovyet biçimi küresel bir siyasal güç olarak ortadan kayboldu.

Günümüz;

Sosyalist sol, Çin, Küba, Suriye, Angola ve Zimbabve gibi bazı ülkelerde hâlâ iktidardadır.

Merkez sol, liberal demokrasilerde popülist politikaların sol yorumunu yapmaktadır. Bunlar liberal demokrasiyi, temsili demokrasiyi ve vergi kesintileriyle denetlenen sosyal adalet harcamalarını, ekonominin etkin bir şekilde düzenlenmesini ve bazı kamu iktisadi teşekküllerini müdafa etmekle beraber özel mülkiyet hakkını da savunmaktadır.

Merkez sol partilerin önde gelen örnekleri ingiltere'de işçi Partisi, Kanada'da Liberal Parti, ABD'de Demokratik Parti[4] ve Almanya'da Almanya Sosyal Demokrat Partisi'dir. Kendisini solda ifade eden pek çok milliyetçi parti de vardır. Mesela Birleşik Krallık'ta iskoçya'da iskoç Milliyetçi Partisi ve Galler'deki Plaid Cymru (Galler Partisi).

Bazı ülkelerde (özellikle Büyük Britanya'da) "ılımlı sol" reformist, demokratik veya sosyalizmin parlamenter biçimlerini savunurken "katı sol" toplumda kökten değişim isteyen sosyalist taleplerden oluşmaktadır. Aşırı sol olarak tanımlanan yapılar ise Eski Sol politikalardan yana tavır almaktadır. Ultra sol yapılar otonomizm ve anarşizm gibi siyasal yelpazenin en uç konumlarında yer almaktadırlar.

Merkez ifadesi ile beraber kullanılan "sol kanat" sözü ülkelere ve bölgelere özgü farklılıklar gösterebilmektedir. Büyük Britanya'da 2001 Genel Seçimleri hakkında Washington Post gazetesinde yayınlanan bir makalede ingiliz Muhafazakâr Partisi'nin sağlık ve refah konusundaki politikalarının "ABD siyaset yelpazesi açısından aşırı sol" bir konumu temsil edeceği ve ingiliz seçiminin Amerikan siyaset dilinin sol kanadına göre geliştiğinin gözlemlendiği dile getirilmiştir.[5]

Solun genelde seküler olduğu düşünülse de bazı Katolik ülkelerde "sosyal adalet" kavramı üzerine inşa edilmiş özgürleşme teolojisi geleneği ve bazı Protestan ülkelerde Hristiyan sosyalizmi geleneği vardır. Bazı düşünür ve tarihçiler, Eric Voegelin[6] ve Jacob Talmon[7] gibi, solun ütopyacı seküler siyasi bir din olduğunu savunmaktadır.
--spoiler--

Sol politikalar:

--spoiler--
Sol geleneksel olarak alt sınıflarlarla ve sömürü ile mücadele etmesiyle karakterizedir. Bu nedenle Endüstri Devrimi sırasında sol politikaların yeni endüstriyel şartların iyileştirilmesi ve işçi haklarıyla özdeşleştiği görülmüştür. Bu, sosyal demokrasi, sosyalizm ve işçi sendikacılığını savunan hareketlere yol açmıştır. daha yakın zamanlarda ise sol, küreselleşmenin mevcut biçimlerinin sömürücü doğası olarak algıladığı yanlarını eleştirmiştir, örnek vermek gerekirse: "merdiven altı üretim yerlerinin artışı", "sıfır kar politikaları" gibi. Sol aynı zamanda küreselleşmenin "adil ticaret" gibi yanlarını desteklerken ulus devletlerin küresel ekonomiden ayrılmasını ve bağlarını koparmasını da savunmaktadır.

Bu sonuçlara ulaşılmasında özgün yollar konusunda farklı sol gruplar arasında bir uzlaşma olmasa da, soldaki grupların çoğu endüstriyel demokrasi içinde Keynesyen ekonomiden refah devletine kadar değişik görüşlerde olanlar veya ekonominin devletleştirilmesinden sosyal piyasa ve merkezi planlama görüşüne sahip olanlar bir biçimde hükûmet veya ekonomide toplumsal bir müdahalenin gerekli olduğu konusunda hemfikirdir.[8]

Sol, 20. yüzyılda birey ve insan hakları daha fazla ilgi topladıkça, ırk, cinsiyet eşitliği ve kültürel hoşgörü taraftarları ile müttefik oldu.
--spoiler--

Kaynak; vikipedi

merkez sol Ve aşırı sol Vardır, bunları da incelemek gerekir.

ilgilenenler iyice bi okusun.. amme hizmeti veriyoruz burada amk.

yunanistan ın 44 yangın söndürme uçağı olması

Takdir edilesidir.
Şatafata, debdebeye o denli tutsak olunmuş, dostlar alışverişte görsün hesabı, o denli kör olunmuştur ki, elzem olan her şeyin üstü çizilmiş, ötelenmistir.

Cumhurbaşkanlığı makamı, devletin en üst makamıdır, makamın saygınlığı tartışılmazdır lakin 12 özel uçağa sahip olması, hunharca bir israf, masraf değil de nedir?!
Evet cumhurbaşkanımız, elalemin başbakanı gibi, Cumhurbaşkanı gibi tarifeli uçakla uçmasın amenna!
Bir uçak, hadi iki, hadi üç olsun bre ama 12 nedir arkadaş! niye, neden?!
Tek yangın uçağımız yokken, 12 uçak alıp, Fesuphanallah boncuğu gibi dizmek nasıl bir zihniyetin mahsülüdür, anlayan beri gelsin!

Önce can, sonra canan...
Devlet, halkının, olası tüm felaketler karşısında tüm tedbirleri, teçhizatı, malzemeyi sağlamakla yükümlüdür, bu onun sorumluluğudur.
Şatafatlı binalar, altın varak musluklar, saraylar, hanlar olmasa da olur ama yangın uçaklarımız, olası bir deprem için çadırımız, konteynırımız, seyyar mutfaklarımız, acil hava ambulanslarımız, iş makinalarımız olmalıdır eyyy Romalılar!

Ayranımız yok içmeye, tahtla gider s..çmaya olmanın ne alemi var, gülünç olmaktan başka!
Almanya, ameriga bizi kıskanmıyoooo , şşttt aç gözünü...
Dalkavukluk edeceğim diye maymun olma. Eğriye eğri, doğruya doğru demeyi öğren ki, özsaygını kaybetme.
Hakaret etmeden, haddini aşmadan, olumsuzlukları dile getirebilecek yüreğin ve vicdanın olsun beeeee!

Hâlâ tüm bu yaşananlara, yapılmış ihmallere rağmen, halı motifi izleyen, yetmezmiş gibi bir de hunharca savunan ve korumaya geçen bir güruh var ki, akıllara zarar!

Edi büdü:
Sözlükte, iki anlamlı kelam etmek yerine, sağa sola küfürler savuran, inancını, ideolojisini, millete hadsizlik ederek korumaya çalışan acınası yazarlar, bu ülkenin minyatür bir özeti gibidir.

Sakin ol varank reis!
Elin, belin bizi ilgilendirmez ama diline sahip çıkmayı artık öğrenmelisin.
Bir baba ve dede olarak bunu çoktan öğrenmiş olmalıydın aslında...
Edep yahu!

sigarayı söndürmeden atan orospu çocukları

40 yaşını geçtim bütün hayatım önümden yürüyen ve sigarasını tam sönmeden yere atan orospu çocuklarının attiğı izmaritleri ayağımla ezerek geçti. insanımızda (bkz: birsey olmaz amına koyyim zihniyyeti) var.

suriyelilerin denize girmesine laf söyleyen insan

ben senin evine girip duş alıyor muyum? he mecbur kalırsam belki insanlık namına dersin ki gel bi duş al, bir şeyler ye hatta bu gece sokakta kalma gel misafirim ol. ben o evde yaşamaya devam edip, senin paranla alınan şeyleri kullanıp, aylarca o evden çıkmayıp, bir de üzerine eve gelenlere sapıklık yapıp paranı çalarsam bakalım insanlığın ne kadarmış görürüz...

her milliyetçiyi mhpli ülkücü sanmak

Geri zekalılıktır. Gerçek milliyetçi zaten MHP’li, ülkücü olamaz. Gerçek milliyetçi vatanına faydalı bir birey olmaktan geçer. Bu vatana canı gönülden hizmet ediyorsan tamamdır, hiçbir şey yapmana gerek yok en kral milliyetçi sensin.

Lafla peynir gemisi yürümez diye boşuna dememişler. icraat görelim icraat..

Bozkurt işareti yapıp Türk bayrağı önünde poz vermekle maalesef milliyetçi olunmuyor. Sorry!

amerika ismi nereden geliyor

(bkz: emerik)

yakut türkçesinde emerik; deniz ile birbirinden ayrılmış arazi parçası anlamına gelir.

yakut türkleri binlerce yıldır asya kıtasının kuzeydoğu ucuna yakın bir coğrafyada yaşıyorlar.
bugün amerika yerlilerinin bering boğazı yolu ile asya kıtasından geldiği bilim çevreleri tarafından tereddütsüz bir şekilde kabul görüyor.

peki o coğrafyada yaşayan yakut türkleri de bering boğazı yolu ile amerikaya geçmiş midir?
şüphesiz ki geçmiş ve karşı kıyıya bakıp burayı "emerik" olarak adlandırmış olabilirler.

işte amerika kıtasının isminin asıl hikayesi budur.

emerik---amerik---amerika.

not: bu arada genel kabul gören kıtanın isminin amerigo vespucci'den geldiği yönünde. lakin amerigo vespucci'nin gerçek ismi amerigo değildir. vespucci amerika'nın yeni bir kıta olduğunu keşfettikten sonra amerigo ismini almıştır. vespucci'nin asıl adı antonio vespucci'dir ve 1499 yılından evvel amerigo vespucci ismine dair herhangi bir kanıt yoktur.

anın görüntüsü

(img:#2171087)

Yanlışlıkla kargolamışlar! *

Tipini yidiğim! ❤️

türbanlı kadınların nedense aldatmaması

alfa erkeğim diye gezinen kafanızı s*keyim.

bu varlıkların aşırı profesyonel bir şekilde rol yeteneklerinin olduğunu bir alfa olarak nasıl bilmezsin sen?

dikkatli ol yiğidim, seni sulu götürürler susuz getirirler. Bir de kurudun diye "sen artık benim erkeğim olacak potansiyele sahip değilsin" deyip de bırakıverirler bir köşeye.

aklınızı başınıza devşirin, bu aptal varlıklar o kadar da masum değil.

mhp nin mülteci işgali suskunluğu

(bkz: milliyetçi hareket partisinin milliyetçi olmaması)
abd tarafından yönetilenlerden milliyetçi falan olmaz.

salı

Pazartesinin sol Taşşağı, haftanın en sevilmeyen ikinci çocuğu ve iş günü.

Yani iticilikte onunla yarışamaz ama yancısı olabilir.

Gargamel'in şapşal azmanı gibi.

Ulan bu jenerasyon da şirinleri izlemedi ki. Caillou'dan da örnek veremiyoruz amk. Orda herkes bebek poposu kadar tatlıydı.

Neyse amk ne alaka sabah sabah. Benzetmelere bak.

Ayılamadım herhalde. Ben Bi çay daha içeyim.

Edit: düzeltme. Ulan düzeltmeyi bile düzeltiyoruz amk. Tutmuş tam ortaya yapıştırmışım. Bi çay daha lazım. Evet.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.