1. 1068.
  Dolar enflasyonu yılda %2.

  Buna rağmen orta alt sınıfın maaşları dolar bazında düşer vaziyette. Neden? Çünkü küresel ölçekte hükümetler daha güçlü hale gelebilmek için huzur, mutluluk ve refahın yerine sadaka kültürüyle omurgasızlaştırılmış, maaşı dolar bazında düştükçe dolara tapar hale gelen sistemleri tercih ederler.

  Karşınıza çıkıp başınıza silah dayayacak cesarete sahip olmayanlar dolar süslü prangalarıyla sizi köle haline getirirler.

  Sizi zamanla giderek daha sağlıksız yiyeceklere daha fazla emek vermeye iterler. Çünkü demokrasilerde 4 yılda bir halkın dediği olur, geri kalan zamanda muktedirlerin dediği olur. Bunu unutmayın, 4 yılda bir.

  işte size bir parça hakikati gösterdim. Şimdi direnin.
  ... zorr0