1. 1.
    üniversitelerde özellikle kredisiz derslerde alınan başarısız not(yetersiz). kredili derslerdeki ff etkisi yapar. yani dersten kalındığı ve bir kez daha alınması gerektiğini gösterir. kredisiz olduğundan ara sınıflarda pek etki etmez, çünkü ortalamayı olumsuz etkilemez, ancak son sınıfta kredisiz bir dersten yz alınırsa, okulun uzama ihtimali vardır, üstelik bu dersler yaz okulunda da kolay kolay açılmaz...
    ... alikula