1. 1.
  Yahudilerin aşure günü bayramı.
  Yahudi takvimi enteresandır.
  ibrani takvimi, Yahudi takvimi veya Musevi takvimi aylar itibarıyla kamerî, yıllar itibarıyla Güneş esaslıdır.
  Yani ay takvimine göre ayları vardır; ama yıl güneş takvimine uydurulur.
  Dolayısıyla hicri takvimdeki gibi, kayma olmaz.
  Olaylar, hep aynı tarihe denk gelmese bile hep aynı mevsime denk gelir.
  Yahudi takviminde yılbaşı (bkz: Tışri)'dir. (Hicri takvimde Muharrem.)
  Tışri'de kutlanan Yahudi Yılbaşı bayramının adı (bkz: Roş Aşana)'dır.
  10 gün sonra, Tışri 10'da kutlanan bayramlarına ise Yom Kipur denir. (10 Muharrem de aşure'dir; malum.)
  Yom Kipur Yahudi takvimindeki en kutsal gün kabul edilir.
  (bkz: Talmud)’da şöyle yazar: “Yahudiler için hiçbir gün Tu BeAv ve Yom Kipur kadar hayırlı ve güzel olmamıştır.” (Taanit 4:8)
  Bu bayramdaki yahudi adetleri ise şunlardır:
  (Bir Yahudi yazardan alıntıdır.)
  * Kapara: Yom Kipur’dan önceki günlerde ‘kapara’ yapma âdeti vardır. Geleneksel olarak canlı bir tavuğun ya da bir miktar paranın insanın başının üstünde döndürülüp, kapara duası edilerek kefaret olarak ilan edilmesidir. Kapara, Matan Baseter gibi ilgili kurumlardan telefonla da yapılabiliyor, ismi verilen kişiler için kapara duası okunuyor.
  * Tsedaka: (Zekat gibi.) Tanrı’nın bize dağıtmamız için verdiklerini, adil bir şekilde ihtiyaçlılara ulaştırmak, bizim görevimizdir. Tsedaka vermek hem görevimizdir, hem bunu samimiyetle yapmak övgüye değer bir davranıştır. Ayrıca hakkımızda verilebilecek sert hükümleri iptal etme, hatta ölümden kurtarma gücüne sahiptir. ‘Tsedaka tatsil min amavet’. Tsedakayı kurumlara ulaştırdığımızda, onlar tarafından ihtiyaçlılara yönlendirilir.
  * Aramızda olmayan yakınları ziyaret etme: Yom Kipur’dan önce mezarlığa gidip artık aramızda olmayan yakınlarımızı ziyaret etme adeti vardır. Ayrıca tsadiklerin mezarlarını ziyaret etme ve dua etme âdeti de vardır.
  ... infomanyak
 2. 2.
  (bkz: yom kippur)

  1973'te gerçekleşen arap israil savaşı 'nın denk geldiği (ve bu nedenle bazen "yom kippur savaşı" diye de anılmasına vesile olan) yahudi kutsal günü.

  (bkz: 1973 arap israil savaşı)
  ... usualsuspects