1. 1.
  küçücük kelime ama taşıdığı anlamlara bak sen:

  Bir yüzeyin üzerinde çizgi biçiminde olan, sarmal girinti veya çıkıntı.
  Bir dişli çarkta veya bir vidada iki diş arasında kalan çukur bölüm.
  Bir sütun gövdesinin veya bir vazo karnının çevresine eşit aralıklarla paralel veya sarmal olarak uzunlamasına açılan oyuk.
  Ek çizgisi.
  Saçta ayırma yeri.
  3 -1 ... sally
 2. 2.
  Yiv, ateşli bir silahın namlusunun içine açılmış, vuruş duyarlılığını artırmak amacıyla mermiye dönme hareketi vermeye yarayan spiral biçimli oyuklardır.
  2 ... doruk
 3. 3.
  tarla kenarlarında oluşmuş , bazen hafif yükseltili sınır alanıdır.
  ... aby
 4. 4.
  (bkz: GROOVE)
  ... lucifer anarchos
 5. 5.
  ateşli silahlarda merminin namludan çıktıktan sonra yön değiştirmeden (hava şartları hariç) hedefe gitmesini sağlayan sarmal.
  1 ... tu kaka bana
 6. 6.
  silahın namlusu içindeki helezonik girinti ve çıkıntılara verilen isimdir. amacı, merminin yön değiştirmeden ilerlemesi, ön tarafda daima uç kısmının bulunması ve mermi çekirdeğinin kendi ekseni etrafında dönerek ilerlemesini sağlamak sureti ile etkili menzili ve hasarı arttırmaktır. yivsiz namludan çıkan mermi çekirdeğinin vereceği zarar çapı merminin en fazla dört ile altı katı bir delikken, yivli namludan çıkan mermi girdiği cisim içinde dikey hareketler yapar. ordumuzun kullandığı g3 tüfeği, yiv ve set mantığı ile üretilen tüfekler arasında başarılı bir örnektir. normal şartlar altında yiv ve set namlulu silahlar kullanmak insan haklarına aykırıdır ve sadece terörle mücadele amacı ile kullanılabilir. insan vücuduna isabet etmesi halinde, tek noktadan girip menzile göre farklılık göstermekle birlikte, çıkış noktasında geçtiği bölgedeki organları parçalamak sureti ile en az sekiz ila on cm. çapında bir yara oluşturmaktadır.

  yiv
  http://upload.wikimedia.o...rre_mondiale_img_1967.jpg

  daha iyisi için;

  (bkz: sabot)
  (bkz: apfsds)
  ... merdumgiriz
 7. 7.
  ince oyuk yol; antik mimarlıkta sütun gövdesi üzerinde açılmış yarım daire kesitli düşey oluklardan her biri.
  ... bettyboop
 8. 8.
  ingiliz tüfeklerinde sola doğru kıvrılan şey.
  (bkz: acurracy international)
  ... pulemjot kalashnikova
 9. 9.
  Yivsizi için

  (bkz: Piştov)
  ... stajiyer
 10. 10.
  Merminin dengesini ve hızını artırarak daha düz ve olabildiğince menzil almasını sağlayan, namlunun içinde açılmış oyuklardır. Çıkıntılara ise set denir. Yiv-set çekme işlemi, silah yapımının en zahmetli ve pahalı işidir. Örneğin Aynı metalden oluşmuş ve yiv-set hassasiyeti birbirinden farklı iki silahın; özelliği düşük olanı 500 dolar olabilirken, daha hassas yiv-sete sahip olan silah 5000 dolar olabilir.
  1 ... iron maiden is my religion