1. 1.
  1.Hayvan yiyeceği.
  2.Kuş ve balık tutmak için tuzağa bırakılan,oltaya takılan yiyecek veya yiyecek görüntüsündeki nesne.
  3.Ağızotu.
  4.Birini aldatabilmek için hazırlanmış düzen,kullanılan kimse veya şey.
  1 ... italiano
 2. 2.
  (bkz: yapı endüstri merkezi)
  ... bettyboop
 3. 3.
  1734 Sayılı Yem Kanunu'na göre, Yem; Madde ve enerji bakımından hayvanın yaşama ve verim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ve belli sınır ve şartlarda yedirildiği zaman hayvan sağlığına zararlı olmayan organik ve inorganik maddeler veya bunların karışımlarıdır.
  Yemlerin terkibinde bulunan ve değer tayinine esas olan hamprotein, hamyağ, hamselüloz, azotsuz özmaddeler, kalsiyum, fosfor ve benzeri besin maddeleri ise temel besin maddeleridir.
  ... ditty
 4. 4.
  (bkz: mey)

  bade,şarap anlamına gelen kelimenin tersidir..
  -1 ... nyks
 5. 5.
  Buğday, arpa, mısır, çavdar gibi ürünlerden yapılan ve küçük ve büyükbaş hayvanların beslenmesi için kullanılan hayvan gıdası. Temel girdisi tahıl olduğu ve tahıl fiyatları Türkiye'de yüksek olduğu için türkiye'de yem fiyatları pahalıdır. buna bağlı olarak, et fiyatları da pahalıdır.
  ... malcolmriver
 6. 6.
  (bkz: yem sanayii)
  ... malcolmriver
 7. 7.
  hayvana verilen yiyecek. özellikle köpek besliyorsan para masrafının çok olduğu bir gerçek.
  ... xucein