1. 1.
    git kendini sevdirmeden anlamına gelen kelime öbeği.
    -1 ... kurb aga