1. 1.
  Bir kimsenin,bir miras bırakanın mirasçısı olduğunu gösteren ve mahkemeden alınan resmî belge.*
  ... italiano
 2. 2.
  sulh hukuk mahkemesine dilekçe ile başvurulması halinde alınabilenecek belge.

  örnek dilekçe ;

  sariyer sulh hukuk mahkemesi sayın hakimliği'ne

  davaci : xxx (varislerden dilekçeyi verecek olanın adı )

  davali : hasımsız

  dava : veraset ilamı

  babam(veya kimse) xxx, yyy tarihinde vefat etmiştir. geriye kanuni mirasçı olarak annem xxx, çocukları olarak ağabeyim yyy ve ben zzz uygun şekilde kalmışlardır.

  murisin başkaca kanuni ve mansup mirasçıları bulunmamaktadır.

  bazı resmi kurumlarda kullanılması zorunlu bulunduğundan muris xxx'in mirasçılarını gösterir veraset ilamının tarafımıza verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

  yukarıda arz edildiği gibi, muris xxx'in mirasçılarını gösterir veraset belgesinin tarafımıza verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

  murisin nüfus bilgileri :
  t.c. kimlik no. :
  ili :
  ilçesi :
  mahallesi :
  cilt :
  aile sıra no. :

  dilekçenin verildiği tarih

  davacı

  (davayı açanın adı)
  (imzası)
  (adresi ve telefonu)

  ağustos 2008 itibariyle veraset ilamı ücreti 23ytl posta pulu 8.50 olmak üzere toplam 31.5 ytl'ye alınan belge türü. devlet vatandaşı nerde nasıl sikeceğini kanunen iyi biliyor.
  ... the uffspring
 3. 3.
  3 ay sonraya gün verdikten sonra sulh hukuk mahkemesinde şu şekilde görülür davası ;

  hakim ; h
  the uffspring ; tu

  h ; tu
  tu ; evet
  h ; evet neymiş vesaret bıy bıy, trabzonlusun ha. oy sürmene sürmene gidiyomusun sürmene'ye hiç ?
  tu ; evet
  h ; her sene gidiyomusun ?
  tu ; yok her sene gidemiyorum
  h ; niye
  tu ; öeah kısfmet olmuyo.
  h ; pide yi nerde yiyosun orda
  tu ; * pide sevmiyorum
  h ; tamam belgeni haftaya alabilirsin.
  1 ... the uffspring
 4. 4.
  noter aracılığıyla da alınabilen resmi belge.
  ... zraporu
 5. 5.
  mirasçıya talebi üzerine sulh hukuk mahkemesi veya noterler tarafından verilen, mirasçının mirasçılık sıfatını ispat etmesine yarayan ve mirasçıların paylarını gösteren ve bu sıfatla tereke üzerinde tasarrufta bulunmasını sağlayan belgedir. kanunda yapılan son değişiklikle notere başvurmadan direk sulh hukuk mahkemelerinden veraset ilamı alınamamaktadır. sulh hukuk mahkemelerinden veraset ilamı alabilmek için ilk önce anılan belgenin noterlikçe verilemediğine ilişkin noterden alınan yazının da ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Mirasçılık belgesi verilmesinin yargılamayı gerektirmesi, nüfus kayıtlarının mirasçılık belgesi verilmesi konusunda yeterli olmaması, mirasçılık belgesinin yabancılar tarafından talep edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi verilmesinin bilirkişi incelemesi yapılmasını, tanık dinlenmesini gerektirmesi ya da talebin yabancılık unsuru taşıması gibi yargılamayı gerektiren durumlarda mirasçılık belgesi noterler tarafından verilemez. (Noterlik Kanunu md. 71/B-3; ilgili Yönetmelik md. 5)
  ... hukuk112