1. 1.
  osmanlıcada açık, ayan, aşikar, besbelli anlamlarına gelmektedir.
  #7010345 :)
 2. 2.
  (bkz: aleni), (bkz: belli)
  #9931665 :)
 3. 3.
  (bkz: vuzuh)
  #12607943 :)
 4. 4.
  ing. lucid
  #12752711 :)
 5. 5.
  açık, anlaşılır.
  #14753492 :)
 6. 6.
  Apaçık, tüm yönleriyle ortada olan, belirgin anlamına gelen "wdh" kökünden meydana gelmiş arapça kelime. Wdh kökünden diğer bir kelime olan açıklık, belirginlik anlamına gelen "vuzuh"tur.
  #32384858 :)

vazıh ile alakalı başlıklar