1. 1.
    3 şartı olan bir diferansiyel geometri terimidir. öncelikle bir topolojik uzay seçilir, x olsun

    1- x bir haussdorf uzayı olmalıdır
    2- x in her bir açık alt cümlesi * öklid uzayıyla ya da öklid uzayına bir açık alt cümlesine homeomorf * olmalıdır.
    3- x sayılabilir çoklukta açık cümlelerle örtülebilmelidir.
    ... earendur calafalas