1. 1.
  işçilerin çalışma koşullarını ekonomik ve sosyal olarak topluca belirleyen sözleşme!grev ve lokavt kavramlarında etkisi büyüktür!
  1 ... steril mikrop
 2. 2.
  hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmedir.

  tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, sözleşmenin uygulanmasını ve denetimini, uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümleri de ihtiva edebilir. aynı işkolunda bir veya birden çok işyerini kapsayabilir.

  yazili olarak yapilmadikca gecersizdir.

  Toplu iş sözleşmelerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, milli egemenliğe, Cumhuriyete, milli güvenliğe, kamu düzenine, genel asayişe, genel ahlaka ve genel sağlığa aykırı hükümler ile kanunlarda suç sayılan fiilleri teşvik, tahrik ve himaye eden veya kanun veya tüzüklerin emredici hükümlerine aykırı hükümler konulamaz.

  aksi belirtilmedikçe hizmet akitleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. Hizmet akitlerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. Hizmet akdinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır.

  Toplu iş sözleşmeleri, bir yıldan az ve üç yıldan uzun süreli olamaz. Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz, kısaltılamaz ve sözleşme süresinden önce sona erdirilemez.
  ... yozishanko
 3. 3.
  2822 sayılı toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kanununun ikinci bölümü ile düzenlenmiş olan yasalar çerçevesinde işçiye verilmiş olan haktır.

  "madde 12: kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde onunun (tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık işkolu hariç) üyesi bulunduğu işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyeri veya işyerlerinin her birinde çalışan işçilerin yarından fazlasının kendi üyesi bulunması halinde bu işyeri veya işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir." maddesi ile de toplu iş sözleşmesi yapılmasının şartları ortaya konmuştur.

  toplu iş sözleşmesi, sendika üyesi olan işçilerin çoğunluk durumda olduğundan daha güçlü olmalarını sağlamaktadır. ancak sendikalaşma toplu iş sözleşmesinin yapılabilmesi adına gerek bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. sendikalaşma, işçinin gerektiği yerlerde sesini yükseltebilmesi açısından da önem arz etmekte, sermaye taraftarı olan işveren karşısında emeğin ve emekçilerin savunulması adına önemli bir husus olmaktadır.
  ... musmula
 4. 4.
  işçi ve işveren sendikaları arasında yapılan, işçi ve işverenin iş şartlarını ve hak ve borçlarını düzenleyen yazılı anlaşmadır. Anlaşmanın yapılabilmesi için, taraflardan biri kesinlikle işkolunda kurulu bir işveren sendikası olmalıdır.
  1 ... lilith