1. 1.
    yunan mitolojisindeki her boku bilen kahin. belirli bir süre sonra kadına dönüşmüştür. genellikle sinema ve popüler kültürde bilinçaltı temaları ile bağlantılı olarak kullanılır. Michael Powell'un peeping tom'daki mrs stevens tiplemesi ve carl boehm'e sorduğu bilinçaltına dair sorular bu karakterin uzantısıdır. ha bir de bizde battal gaziyi eğiten japon filmleri ve biraz da türk mitolojisinden ithal her boku bilen bir kör hoca vardır; mamçıkaya benzeyen böle çatallı fallik bir objeye sahiptir.
    ... calderon de la barca