1. 1.
  yalanlama.
  bu tekzip denen şey itinayla yenir efendim. genelde gazete sayfalarında karşılaşırız. gazeteci uyduruktan, temelsiz bi haber hazırlar. habere mevzu bahis olan kişi de bu konuda hassastır, haberden rahatsız olur ve haberin içeriğinin yalan yanlış olduğunu kanıtlar nitelikte nesnel bi şekilde, herkesin gözüne soka soka anlatır. gazete de eli mahkum yayınlar ve tekzibi yemiş olur.*
  2 -1 ... cikarinbeniburdan
 2. 2.
  yalanlama manasına gelen arapça kelime. -k-z-b- kökünden gelir.
  2 ... sosyoklon
 3. 3.
  (bkz: unzip)
  ... devedikeni
 4. 4.
  (bkz: inkar)
  ... veritaserum
 5. 5.
  Yalanlamak, bir işe inanmayıp inkâr etmek, yalan olduğunu söylemek.
  ... patlamismisir
 6. 6.
  genellikle gazetelerin ilk sayfalarında yer alan düzeltme metinlerine verilen bir isimdir.
  en tazesini görmek için 26 kasım 2009 tarihli vatan gas tesine bakabilirsiniz.
  ... morjivet
 7. 7.
  basın kanunu'nun cevap ve düzeltme hakkı başlıklı 14. maddesinde düzenelen kavram:
  ' Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır.

  Düzeltme ve cevapta, buna neden olan eser belirtilir. Düzeltme ve cevap, ilgili yazıdan uzun olamaz. Düzeltme ve cevaba neden olan eserin yirmi satırdan az yazı veya resim veya karikatür olması hallerinde düzeltme ve cevap otuz satırı geçemez.

  Süreli yayının birden fazla yerde basılması halinde, düzeltme ve cevap yazısı, düzeltme ve cevap hakkının kullanılmasına sebebiyet veren eserin yayımlandığı bütün baskılarda yayımlanır.

  Düzeltme ve cevabın birinci fıkrada belirlenen süreler içinde yayımlanmaması halinde yayım için tanınan sürenin bitiminden itibaren, birinci fıkra hükümlerine aykırı şekilde yayımlanması halinde ise yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde cevap ve düzeltme talep eden kişi, bulunduğu yer sulh ceza hâkiminden yayımın yapılmasına veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu istemi üç gün içerisinde, duruşma yapmaksızın, karara bağlar.

  Sulh ceza hâkiminin kararına karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. Yetkili makam üç gün içinde itirazı inceleyerek karar verir. Yetkili makamın kararı kesindir.

  Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına hâkim tarafından karar verilmesi halinde, birinci fıkradaki süreler, sulh ceza hâkiminin kararına itiraz edilmemişse kararın kesinleştiği tarihten, itiraz edilmişse yetkili makamın kararının tebliği tarihinden itibaren başlar.

  Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan kişinin ölmesi halinde bu hak, mirasçılardan biri tarafından kullanılabilir. Bu durumda, birinci fıkradaki iki aylık düzeltme ve cevap hakkı süresine bir ay ilave edilir.'
  1 ... the comedian
 8. 8.
  ana akım medyanı yayımlamak ve yayınlamaktan hiç hoşlanmadığı düzeltmedir. hata kabullenmeyi sevmiyorlar.
  hatta krize bile neden olabiliyor!
  ... teodisece