1. 1.
    çürüyen organizmalarda zamana bağlı meydana gelen değişiklikleri ve organizmaların çeşitli ortamlardaki fosilleşme mekanizmalarını inceleyen bilimsel disiplindir. yunanca taphos="defin" ve nomos="kural, kanun" sözcüklerinden türetilmiştir. bir paleontoloji alanı olarak düşünülmekle birlikte adlî tıp ve antropolojide uygulamaları vardır. ingilizcesi olan "taphonomy" sözcüğü türkçeye taponomi olarak da çevrilse de doğru ifâdesi tafonomidir.
    ... ersozmd