1. 1.
  Stoacılık, kurucusu Kıbrıs'lı Zenon olan felsefe okulu. Hellenistik felsefenin en önemli felefelerindendir. Zenon okulunu Atina'da Stoa Poikile denilen yerde kurmuştur. Kelime anlamı olarak Stoa Poikile resimlerle süslenmiş duireklerden meydana gelen bir galeri görünümündedir. Okulun bu adla anılmasının sebebi budur. Stoacılar doğaya uygun yaşamayı felsefi ile olarak benisemişler ve dünya vatandaşlığını savunmuşlardır. Mutluluk dış koşullara bağlı olmamalıdır önermesini dile getirmişlerdir.
  1 ... leggare
 2. 2.
  devlet nedir, nasıl olmalıdır, sorularına da cevap arayan felsefedir.

  stoacılar logos(tanrı) çocukları olduğunu ve bu yüzden tek devlet kurulması gerektiğini savunur. ayrıca; insanlar logostan bir parçaya yani akla sahiptir bu sebeple sınıf farklılıkları saçmadır görüşündedir.

  stoacıların siyasi düşünceye katkılarını şöyle sıralayabiliriz:

  *stoacı bireycilik: tanrı'nın koyduğu değişmez yasalar vardır. bunlara doğal yasalar denir ve doğal yasalar insanların yasalarından üstündür.

  *stoacı evrencilik: doğal yasalar her yerde geçerlidir ve herkes için aynıdır.

  *insanlar eşit ve özgürdür.

  *hükümet, kölelik, özel mülkiyet yapay kurumlardır ve doğal yasalara aykırıdır.
  1 ... fiammetta