1. 1.
  körü körüne bağlanmak anlamına gelen,sorgulamanın yasak olduğu düşünce tarzı *
  ... amadeus
 2. 2.
  orta çağ döneminde batıda kiliseye dayanan, herşeyi incile göre açıklayan düşünce sistemi. bilim ve sanatın gelişmesini zorlaştırmıştır.
  ... tatanka yotanka
 3. 3.
  aşırı soyutluğu, yaşayan gerçeklikle ilişkisini tamamıyla keskinliğiyle dikkati çeken ve hrıstiyan kilisesinin dogmalarını çeşitli mantıksal kaçamaklarla kanıtlamaya çalışan ortaçağ din felsefesi olan skolastizm taraftarı.
  ... thexecutive
 4. 4.
  Ortaçağ felsefesiyle ilgisi olan, Aristo ve Eflâtun'un eserlerinden alınmış olan, Avrupa'da X. yüzyıldan XVII. yüzyılın sonlarına kadar, üniversitelerde ve din okullarında okutulan felsefeye verilen addır. Bu felsefenin genel özelliği, dini esasları değişmez birer temel saymak ve akim delillerini bu esasa göre açıklamaktır.
  1 ... jassmiana
 5. 5.
  yunanca okul anlamına gelen scola'dan türemiş kelime. insan aklına dayanır fakat insanın sorgulayan değil,her şeyi kabul eden aklına.
  1 ... sudancikmisbalik
 6. 6.
  temelini teoloji'den alan, ona dayanan ve onu destekleyen felsefe türüdür.
  3 ... salvation
 7. 7.
  ne dogmatik bir din anlayışı ne de aklı körelten bir bilgi çeşidi olarak açıklanamayacak hristiyan felsefesi. skolastiğin babası st. thomas aquinas, ulaşılması gereken bilginin zaten hermenötik yorumlamalarla ulaşılabilir olduğunu, aklın amacının bu yorumlamalara eşdeğer bilgi üreterek onları doğrulaması olduğunu söyler. bugünkü bilgi anlayışımız da epistemolojik ve ontolojik temellendirmeleri kabul edip onayladığı sürece aklın bulgularını güvenilir bulur. yani biri çıkıp hiç bir bilimsel önveri ve önişlemi hesaba katmaksızın kutuptaki buzulların 2012'de eriyeceğini söylerse kimse ona inanmaz. bu adamın aklı yok mudur ya da zincirlere mi bağlıdır? hayır sadece modern bilgi anlayışının skolastisizmine aykırı hareket etmiştir ve varolan paradigma içinde onun aklının sağladığı bilgi bilgiden sayılmamaktadır. yani bilgi zaten var olan bilgiyi kanıtlamak için kullanılırsa o zaman skolastisizm batağına düşmüşüz demektir ki bu ne ortaçağa ne de karanlık çağlara has bir durumdur, günümüzde de bizzat yaşanmaktadır.

  kısacası thomas samuel kuhn'un dediği gibi "bilim baskın paradigma içinde sadece bir bulmaca çözme işlemidir ve modern bilim adamları en az ortaçağdaki meslekdaşları kadar skolastiktirler".
  1 ... pierreriviere
 8. 8.
  hristiyanlığın esaslarının aristonun düşünceleri ekseninde değerlendirlmesi sonucu orta çağda avrupada ortaya çıkmış düşünce sistemi. bu sistemde papazların söyledikleri kesinlikle doğrudur ve kati suretle karşı gelinemez. karşı gelenler en alt sınır olan aforoz ile cezalandırılır. bu dönem içerisndeki en yaygın görüşlerden birisi dünyanın bir öküzün boynuzunda olduğudur.
  2 ... akustikcinayet
 9. 9.
  söylenene inanmayı gerektiren, sorguya açık olmayan düşünce sistemi. herşeye inanmak, deli gibi bağlanmaktır.
  ... oopps i did it again
 10. 10.
  dogma ve tabu sektörünün number one olduğu düşünce sistemi. daha çok yeni düşüncelere kapalılıkları ile tanınırlar.
  ... abdullah bey