1. 1.
    (bkz: Slobodan Milosevic)
    ... italiano
  2. 2.
    (bkz: dusko tosic)
    ... oz passenger