1. .
    'Sir Harold George Nicolson',

    1886-1968 yılları arasında yaşamış, tahran doğumlu ingiliz diplomat, politikacı ve yazardır. birinci dünya savaşı sırasında istanbul baş konsolosluğunda ııı.sekreter olarak görev almış ve 1919 yılında düzenlenen 'paris barış görüşmeleri'ndeki üstün başarısından ötürü, 1920 yılında birleşmiş milletler genel sekreterinin ı.sekreterliğine kadar yükselmiş 1929 yılında berlin maslahatgüzarlığı görevini yürütürken istifa ederek siyasi hayata adım atmış ve ikinci dünya savaşı döneminde winston churchill kabinesinde bakanlık görevi yürütmüştür.

    sir harold george nicolson'un tanınmışlığı, mesleki yaşamındaki bu azımsanamaz başarılarından çok dillere pelesenk olan evlilik biçiminden kaynaklanır. 'bir evliliğin portresi' adlı romanında en ince detaylarına kadar evliliklerini anlatan; victoria sackville ile yaptığı evlilikte her ikisi de eşcinsel oldukları ve cinsel gereksinimlerini başkaları ile başka yataklarda karşıladıkları halde aynı evi paylaşabilmişler hatta, eşinin ilk eşinden olma iki çocuğunu bu ortamda büyütmeyi başarabilmişlerdir.

    bu durum, her ne kadar evlilik kurumunu bir hizmet kurumu haline dönüştürüyor olsa da birbirlerine karşı derin bir saygı ve sevgi duymayan insanların gerçekleştirebileceği bir eylem de olmasa gerektir.
    1 ... liberalisticcommunist