1. .
    bir tehlikenin sigortacı açısından sigorta edilebilme ölçüsüdür. hasara neden olması tamamen tesadüflere ve sigortalının kontrolü dışındaki olaylara bağlı, ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçları bakımından geniş kitleleri etkilemeyen riskler, sigorta edilebilir niteliktedir.
    ... zaibatsu