1. ?.
  ciwan haco nun eski albümlerinden biridir. ahmed arif in otuz üç kurşun şiirinin kürtçe albüm halini almış şeklidir.ciwan haco nun son albümleri baz alınırsa çok kalitelidir.
  -1 ... istanbul icin efkar vakti
 2. 1.
  ciwan hacoun baş yapıt sayılabilecek albümlerinden birisidir. albüme ismini veren şarkıdır aynı zamanda. ahmet arif'in şiiridir ve nedim hekari tarafından kürtçeye çevirilmiştir.

  1

  ev çiya çiyayê mengeneyê
  dema li wanê roj davê
  ev çiya zarokê
  nemrûde dema li hember nemrûd roj davê
  aliyeki te berf digre, bergeha
  qetqase aliyeki le siccade, milkê eceme
  li seri gusiyên cemedê
  li ser avan kevokên revok
  keriyê xezalan.
  û refên kewên gozel...
  mêrxasi nayê inkarkirin
  di serê yeke-yek de ew qet ne
  ketin binji hezar salan virve zilamên vê derê
  agahdarîya hatinê em ji ku der-hi bidin
  nerefê qulingane, ev
  ne koma stêrane li ezman
  dilê bi si û sê gule
  si û sê kaniyên xwinê
  na herike
  bûye gol li vi çiyayî

  2

  ji bin kas kivroskek rabû
  pist belek
  zik çil-sipi
  belengaz, ducanî kivroskekeçiyê
  dil di dev de wisa reben
  meriv tîne tobê
  tenha, tenha bûn dem
  bê qisûr. berbangeke tazi bû
  nihêri ji si û sisiyan yek
  di zik de valahiya giran ya birçitiyê
  por û rih bûne bostek
  di pêsirê de sipih.
  mil qeydkirî niheri bi milên qeydkri
  mêrxaseki kezebpola. nihêrhî
  carekê li kîvroska belengaz
  carekê li pist xwe
  filînta wî ya delal hate bira wi ku di bin balgiva wi de xeyidye,
  hate bira wi, caniya kuji desta heranê anibû
  enî bi moriyên sin û bes
  sim sipi
  beza, tolaz û reqsok,
  mehina wi ye qemer û seklawi

  çawa firibun li ber xozatê
  eger niha weha bê çare û girêdayi
  weha li pist wi lûleke sarya hendefan
  bêçare,
  ew dê bihata kustin
  ferman bêhêvi bu,
  êdi bila çavên wi, marzerikên kor
  dilê wi, teyrên berata bixwara

  3

  ez hatima kustin
  li gelîki xalî .yê çiyê di dema nimêja sibê de
  radikevim
  di nav xwinê de bi dirêjayî...

  ez hatime kustin
  xewnen min ji sevan taritir
  kes napirse rewsa min
  canê min distînin , bê ecel
  nikarim têxim tu pirtukan

  pasaki sifre daye
  hatime kustin bê mahkeme. bê pirs

  kirivo, halê min eyni weha binîwise
  dibe ku bêjin riwayete
  ev ne memikên guline
  guleyen domdomê
  di devê min de wesle wesle

  4

  fermana kustinê bi cih anîn.
  mije hêsin ya çiya
  û bayê sibê ye hinik û sivik
  pase li wê derê tifing daçikandin

  li pasilên me hûr nêrin nihêrtin
  lê geriyan.
  pista min ya sor. male kermensahê
  tizbi û qotiya min birin û çûn
  hemû ji diyari bûn ji ecemistanê
  em kirivin merivên hevin û bi
  xwin giridayê hevin
  bi gund û zevhiyên hember ve
  xinamiyê hevin,
  ji sedsalan vir ve,
  cîranê hevin mil bi mil ve
  miriskên me tevi hev dibin
  ne ji nezanîyê
  lê ji xizanîyê
  em ji pasportê dilsar bune
  ewe curmê sebeba qatla me
  êdi navê me dê derkeve bi kelesiyê,
  isatvan
  rêbir
  xayiniyê

  kirivo halê min eyni weha binivise
  dibe ku bêjin riwayete
  ev ne memikên guline
  guleye domdomê
  di devê min de wesle wesle

  5

  de lêhin lawo,
  lêhin
  ez bi hesani nayêm kustin
  di kuçikê min de, hin agirê venemiri
  ü çend gotinên min hene
  ji keser, fama re
  bavê min çavên xwe dan li ber
  ruhayê
  û sê birayên xwe ji
  sê darên spehî,
  wek sê çiyayên i emrê xwe têrnebuyi
  bûn
  ji bircan. ji giran ji minaran
  dema kiriv pismam kurên êsiran
  li hember guleyên fransiz ser dikirin
  xalê min ya biçûk, nezif
  simbêlên wi nû derketibûn
  delal
  siwarekî bas
  gotiye lêxin birano
  roja namûsê ye
  û hespa xwe rakiriye ser piyan

  kirivo halê min weha binivise
  dibe ku we
  sivikki riwayeti were fehm
  em ne memikên guline
  guleyê domdomê
  di derê min de wesle wesle
  2 ... sekizgen
 3. 2.
  albümdeki parçaların isimleri şunlardır;

  diyalog
  diyarbekır
  gulek
  gund u bajeran cadıri
  nıkaramın
  si u se gule
  tı ciwani
  torinamın.
  2 ... istanbul icin efkar vakti