bugün

Oğuzların Kınık boyundan gelmektedirler.
ortadoğuda devletler kurarak 300 sene bölgeye hakim oldular.
Selçukluların kurduğu devletlerin ilki, Büyük Selçuklu Devletidir.
Bu devlet daha sonra Anadolu Selçukluları, Kirman Selçukluları, Horasan Selçukluları, Suriye Selçukluları ve Irak Selçukluları devletleri olarak beşe ayrılmıştır.
islam'a geçişleri için http://biliyoruzdakonusuy...il-musluman-oldu-bolum-3/
Anadoluyu vatan yapan devlettir. (bkz: selÇuklular olmasaydı nerede olurduk).
yönetici ailesi kınık boyundandır fakat bu devlet içersinde bütün oğuz boylarını barındırmaktadır. misal biz çepnileride bunlar getirtmiştir anadoluya.
özellikle de mimarileri bir çok kişinin hoşuna giden devlettir.
nedense hiç bir diziye konu olamamıştır.
üzerlerinde bir lanetin hakim olduğu han ailesi.

zira hükümdar olmuş selçuklu hanedanı mensubu 18 hükümdarın sadece 3 tanesi eceli ile ölmüştür.
Hükümdar isimleri bir acayip olan devlet. Evet.
padişahların bazılarının kürt olduğu devlet.
anadolu'da osmanlı'dan çok daha fazla mimari eser bırakmışlardır.
selçukluların etkili olduğu hemen her şehirde bir selçuklu yapısı görmek mümkündür.

kısacası anadolu'yu sadece siyasi ve nüfus olarak türkleştirmemiş kalıcı eserler bırakarak yerleşik, güçlü bir anadolu türk kültürününde başlamasına vesile olmuşlardır.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.