Advertisement

  1. .
    internet explorer 7 de aynı pencere içinde farklı sayfalar açmamıza yarayan toparlayıcı komik isimli özellik.
    ... matrushkaa
  2. .
    tabbed browsing dediğimiz şeyin türkçesi.
    ... hadiii