1. 1.
    mustafa kemal'in ittihat ve terakki cemiyetinde ve subaylar arasında kullanılan ismidir. bir diğer ismi de sarı paşa'dır.
    ... stalker