1. .
    sanat eseri olup olmadığı konusunda otoritelerin bir görüş birliğine varamamış olduğu yaratı.
    ... sıçtırtma lamasına
  2. .
    bilirkişiler tarafından beğenilmeyen bir eseri kötülemek/aşağılamak için söylemeleri muhtemel hede.
    ... undertaker