1. 1.
    Salmak eyleminin simdiki zaman birinci tekil halidir.
    ... kultursuz dinazor