1. 1.
    rumeli eyaletlerinin maliye ile sorumlu divan üyesi. baş defterdar.
    #7860009 :)
  2. 2.
    ilk kez fatih sultan mehmed han döneminde ataması yapılmış olan defterdarlık müessesesinin ana kollarından birisinin başında olan görevli. tıpkı diğer defterdarlıklarda olduğu gibi, mali hizmet türlerine göre detaylandırma işlemini icra etmiştir.
    #19802966 :)