1. 1.
  roma imparatorluğundan yola çıkacak romalı manasındadır.

  türkiye de yasayan yunan asıllı azınlıklara verılen addır.. gecmişten günümüze sayıları hızla azalmıstır..
  Resmi devlet istatistiklerine göre 1924te l.000.000luk istanbul'da 280.000 Rum vardı; Rumlann bir bölümünü 1914-1922 arasında kente sığınanlar oluşturuyordu. 1927'de bu sayı 90.000'e düştü. Aynca 26.000 de Yunan uyruklu Rum vardı. 1934'teki bir değerlendirme 73.000 Rum ve mübadeleye dahil edilmeyen 30.000 Yunan uyruklu Ortodoksun istanbul'da yaşadığını göstermiştir. Rumlann nüfusu Cumhuriyet döneminde sürekli bir düşüş izlemiştir. 1994'te sayılan toplam istanbul nüfusunun binde birinin çok altındadır.Nüfusun azalış hızına bakıldığında, 21. yüzyıl başlarında istanbul Rumlarının tarih konusu olacağı öngörülebilir. Bugün istanbul Rumlarının sayısı 3.000 kadardır. Rum cemaatin en üst kurumu olan Patrikhane'nin geleceği de, bir yandan cemaatin azalması, öte yandan kimi çevrelerce kuşkuyla bakılması yüzünden, pek parlak sayılmamaktadır. Yakın geçmişteki Rumlar, daha uluslararası ve Batı'ya açık kozmopolit bir istanbul'u anımsattıkları derecede, günümüzde nostaljik bir atmosfer içinde gündeme gelmektedirler. Rumlarla ve ulusçu çatışmalarla ilgili hoş olmayan anılar genellikle unutulmuş, tavernalı, şakrak şarkılı yanları ise anımsanmaya başlanmıştır. Rumlar adeta istanbul tarihinin geride kalmış ''hoş'' bir sayfası gibidir.
  6 -1 ... meleklerde aglar
 2. 2.
  yunanistan sınırları dışında anadolu ve türkiye coğrafyasında yaşayan yunanlılara verilen addır. nüfusları cumhuriyetin ilanından sonra sert bir düşüşe başlamıştır gerek mübadele gerek 6-7 eylül olayları neticesinde pek çok rum yunanistana anavatanı saydıkları türkiyeden göç etmişleridir. mübadele sonucu gelen rumlar rembetiko adı verilen yeni bir kültür oluşturmuşlar şarkılarında türkiyeye dair pek çok izleri barındırmaktadırlar.
  3 ... otobus duragı
 3. 3.
  müslümalar arasında yasayan yunan asıllı insanlara verilen isim...
  (bkz: sefarad)
  1 -1 ... imitasyon
 4. 4.
  Yunanca romios seklinde soylenen kelime. Kokeni roma kelimesine dayanir. Dogu halklarinin kendisinden batida olan halklar icin kullandıkları bu sıfat, en son ellen asıllıların üzerinde kalmistir.
  4 ... papaya
 5. 5.
  her karadenizli insanın hayatında en az bir kere duydugu kelime 'kökeniniz rumamı dayanıyor' seklinde.....
  1 -1 ... şenlik
 6. 6.
  içtikleri zaman dibine kadar eğlenen ve akdeniz kültürünü hücrelerine nakşetmiş insan topluluğu.

  yunanlılardan "gavur" diye sözedebilecek kadar kendilerini buraya ait hisseden bir toplulukken ne yazık ki sığ politikaların ve empati yoksunluğunun gazabına uğrayıp bu toprakları terketmek zorunda kalmışlar.

  keşke hiçkimse bir yere gitmeseydi.
  4 -1 ... kargabeyaz
 7. 7.
  anadoluda bazı insanların urum diye tanımladığı halk
  1 ... perona
 8. 8.
  ülkemizde kala kala 3 bin civarında kalan -acaba neden?-, yakın bir zaman diliminde varlıkları artık tarihin tozlu sayfalarında yer alacak olan, istanbul'un yerlisi ve istanbul'u istanbul yapan insanlar.

  (bkz: bir zamanlar rumlar vardı istanbul da)
  4 -4 ... wokaltwinter
 9. 9.
  müslüman ülkesinde yaşayan yunanlı anlamına gelen kelime.

  kur'andaki rum süresinin hikayesi ise oldukça ilginçtir. rumlar, perslilere karşı büyük bir yenilgi alıp yok olmakla yüz yüze gelmiştir. bu zamanlarda da 'rumlar mağlup oldu ama 3 (veya 9 olarak meal edilebilir) yıllık bir süre içerisinde tekrar galip olacak' şeklindeki ayet inmiştir. ebu bekir de bu ayet üzerine bir müşrik ile iddiaya girer.

  sonra ne mi olur? yunanlıların başına bir komutan gelir ve büyük reformlar yapar. ve iranlıları persepolis'e kadar kovalar. hatta eğlence olsun diye persepolis kütüphanesini yakarlar.

  ebu bekir iddiayı kazanır. kur'an haklı çıkar. müşrik müslüman olur. leyla mecnuna kavuşur. yok bu son madde bu konuyla alakasız.

  iddia normalde islam dininde yasaktır;

  ancak iddia, işin içinde riskin olduğu durumları kapsayan bir durumdur. ayet, kesin bir doğrudur.
  4 ... parsomen
 10. 10.
  kuran-ı kerim'de bir sure adıdır.
  (bkz: rum suresi)
  1 ... zehir