rum

  1. 1.
    roma imparatorluğundan yola çıkacak romalı manasındadır.

    türkiye de yasayan yunan asıllı azınlıklara verılen addır.. gecmişten günümüze sayıları hızla azalmıstır..
    Resmi devlet istatistiklerine göre 1924te l.000.000luk istanbul'da 280.000 Rum vardı; Rumlann bir bölümünü 1914-1922 arasında kente sığınanlar oluşturuyordu. 1927'de bu sayı 90.000'e düştü. Aynca 26.000 de Yunan uyruklu Rum vardı. 1934'teki bir değerlendirme 73.000 Rum ve mübadeleye dahil edilmeyen 30.000 Yunan uyruklu Ortodoksun istanbul'da yaşadığını göstermiştir. Rumlann nüfusu Cumhuriyet döneminde sürekli bir düşüş izlemiştir. 1994'te sayılan toplam istanbul nüfusunun binde birinin çok altındadır.Nüfusun azalış hızına bakıldığında, 21. yüzyıl başlarında istanbul Rumlarının tarih konusu olacağı öngörülebilir. Bugün istanbul Rumlarının sayısı 3.000 kadardır. Rum cemaatin en üst kurumu olan Patrikhane'nin geleceği de, bir yandan cemaatin azalması, öte yandan kimi çevrelerce kuşkuyla bakılması yüzünden, pek parlak sayılmamaktadır. Yakın geçmişteki Rumlar, daha uluslararası ve Batı'ya açık kozmopolit bir istanbul'u anımsattıkları derecede, günümüzde nostaljik bir atmosfer içinde gündeme gelmektedirler. Rumlarla ve ulusçu çatışmalarla ilgili hoş olmayan anılar genellikle unutulmuş, tavernalı, şakrak şarkılı yanları ise anımsanmaya başlanmıştır. Rumlar adeta istanbul tarihinin geride kalmış ''hoş'' bir sayfası gibidir.
    6 -1 ... meleklerde aglar
entry'i yoruma kapat
  1. henüz yorum girilmemiş.