1. 1.
  bilişim çağının doğurduğu toplum yapısıdır. günümüz insanlarının karşı karşıya geldikleri risklerin fazlalığını ifade eder.
  nükleer ve biyolojik silahlar, iletişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanımı, dünyadaki nüfus artışı, kapitalizmin yükselişi gibi olaylar sonucunda yeni risk grupları ortaya çıkmıştır.
  risk toplumunda insanlar korkuyla yaşarlar. yaşamın her anında bilinmeyen bir tehlikeyle karşı karşıya gelme riski vardır.
  ... diye konustu
 2. 2.
  ulrick beck'in geliştirdiği postmodern dünya görüşü modeli. 20. yüzyıl modern dünyası, değişkenlerin önceden kestirilebildiği, değişkenler arasında anlamlı ilişkilerin bulunduğu -ya da bulunduğunun vasayıldığı- tek düze kompozisyonlar ve kombinasyonlar dünyasıdır. ancak postmodern dünya; ilişkilerin, fenomenlerin komplikeleştiği diken üstü dünyadır. bu dünyada her daim risk altındayız, hem de sonuçları kestirilemeyecek, tahminen insan neslini tehdit eden riskler altındayız. bu paranoya ekonomiden, siyasete, sanattan teknolojiye her alanda karşımıza çıkar. holywood'un salgın hastalıklar neticesinde insan neslinin tehlikeye girdiği sinema filmlerini konu alması da bu paranoyaya örnek verilebilir.
  risk toplumu teorisi; rasyonal toplum eleştirisidir.

  not: ihl sözlükte bile bu konu hakkında daha fazla entry girilmiş olması beni, uludağ sözlüğün entellektüel seviyesi hakkında endişeye sevk ediyor.
  1 ... dis guclerin oyunu
 3. 3.
  insanların önlerinde yalnızca çözebilecekleri sorunların varlığından bahsetmek mümkün değildir. Yeni toplum belirsizliklere bağlı riskleri içerir. Aynı zamanda bu risklerin varlığı da çözümü de belirsizdir. Yani toplum artık riskleri ön görerek tabiri caizse imal ettiği sorunlarla boğuşan bir toplumdur.
  ... iki loptan olusan uzuvlar