1. 1.
  farklı 2nükleik asit molekülü arasında parca degisimi sonucu 2ana moleküle kısmen benzerlik gösteren farklı özellikte2molekül olusması
  1 ... biogenetikci
 2. 2.
  rekombinasyonla replikasyon hep birbirine karıştırılır. isim benzer tabi. ama alakası yok.
  rekombinasyon; mutasyona benzer. ama bu daha önce şifrelenmiş düzenlidir. asıl amaç çeşitliliktir.
  ... kacak kelebek
 3. 3.
  * sperm ya da yumurta hücrelerimizdeki her bir kromozom, anne ve babalarımızın genlerinin bir birleşimidir. yeniden birleşme, bir gen karıştırımı olarak düşünülebilir. çoğu organizmanın kromozomları doğrusaldır ve genleri, bunlar arasındaki belli noktalarda (loci) konuşlanmıştır. bakteri dairesel kromozomludur. cinsel yolla üreyen çoğu organizmada, her hücre içerisinde, her tip kromozomdan ikişer tane bulunur. mesela insanlarda, her kromozom eşlidir, biri anneden diğeri babadan alınmıştır. bir organizma gamet ürettiği zaman, gametlerde, hücre başına, her kromozom tipinden sadece bir tanesi bulunur. yarı kromozomlu gametler diploid hücreler tarafından mayoz denilen işlem sonucu üretilirler.

  mayozda, homolog kromozomlar bir sıra oluştururlar. kromozomun dna’sı, her iki kromozomda da bir çok yerinden parçalanmış ve karşı sırayla birleşmiştir. daha sonra, iki homolog kromozom, bölünüp gametlere dönüşen iki ayrı hücreye ayrılırlar. ama yeniden birleşme nedeniyle, her iki kromozom da, anne ve babadan gelen alellerin bir karışımıdır.

  yeniden birleşme, yeni alel kombinasyonları yaratır. farklı zamanlarda ve farklı yerlerde açığa çıkan aleller, biraraya getirilebilir. yeniden birleşme, sadece genler arasında değil, genler içinde de meydana gelebilir. bir gen içinde meydana gelen yeniden birleşme, yeni bir alel oluşturabilir. yeniden birleşme, evrimin bir mekanizmasıdır, çünkü gen havuzuna, yeni aleller ve alel kombinasyonları ekler.*
  1 ... been there done that
 4. 4.
  Anne hücre ile baba hücrenin DNA ları birleşince rekombinant birey oluşur. Bu işleme rekombinasyon denir. Ökaryotik hücrelerde bu mayoz şeklinde olur haliyle. Ama bakterilerde transformasyon, konjugasyon ve transdüksiyon şeklinde 3 yol ile gerçekleşir.
  ... bilim kurdu